Foto: Trygg-Hansa

Anpassa försäkringen efter dina behov

Något som vi i Sverige är bra på är att se till att försäkra våra bilar och hem. Men hur bra koll har vi egentligen på vad det är våra försäkringar täcker och innebär? Bil & Bostad tog kontakt med Håkan Franzén på Trygg-Hansa för att prata försäkringar.

Trots att trafikförsäkringen är den enda försäkring vi har lagkrav på i Sverige är vi även väldigt bra på att försäkra våra hem, något som Håkan Franzén på Trygg-Hansa tycker är bra.
– För den enskilda människan är nog hemförsäkringen minst lika viktig som trafikförsäkringen. Händer det något och vi inte har en hemförsäkring förlorar vi allt vi äger och har, så det är ju jätteviktigt, säger han.
Men även om det enligt Håkan bara är runt tre-fyra procent som inte har hemförsäkring är frågan hur många som har koll på vad försäkringen täcker.
– Det är nog många som tänker att det är samma vilket bolag man än väljer, men det är det ju inte riktigt även om de i grunden är ganska lika. Man bör se över sina behov så att man kan se till att få precis den försäkring man behöver och vill ha. Med bilen är det ju lite lättare eftersom det bara är ett objekt som ska försäkras och de försäkringarna är också mer standardiserade. I hemförsäkringen är det ju så mycket som ingår.

Större bredd
Det som ingår i den lagstadgade trafikförsäkringen är en försäkring för egna personskador och en försäkring för motpartens person- och materialskador. För att försäkra sig för egna materialskador måste man dock välja till detta och har man ingen trafikförsäkring alls kommer det ett krav från trafikförsäkringsföreningen. Hemförsäkringar har däremot en betydligt större bredd men även här är det enligt Håkan relativt lätt eftersom grunden ändå är ganska lika oavsett vilket försäkringsbolag man väljer.
– Det som alltid ingår som en grund i hemförsäkringen är ett ansvarsskydd och en rättsskyddsförsäkring samt en försäkring för brand- eller vattenskador och stöld i hemmet. Sen ingår det även en reseförsäkring som skyddar mot stöld, sjukdom och olyckor på reseorten. Så du har ju en bra försäkring i grunden oavsett vilket bolag du väljer men sen har du ju även tilläggsförsäkringar som du kan välja till för att anpassa försäkringen efter just dina behov.

Olika bostadsformer
Vilken typ av bostad du bor i har även en viss betydelse för vilken försäkring du ska välja och Håkan reder ut begreppen.
– Det finns egentligen tre bostadsformer som man skiljer på. Dels har du hyreslägenheter och då räcker det med en valig hemförsäkring. Sen har du villor och då måste du komplettera med en villaförsäkring som gäller för själva huset. Sen finns det även bostadsrättslägenheter och då behöver du ett bostadsrättstillägg. Det gäller för det ansvar som bostadsföreningen lägger på dig som bostadsägare. Det finns en lag som heter bostadsrättslagen som talar om vad du som bostadsägare är skyldig till och det är denna lag som bostadsrättstillägget täcker.
Utöver dessa tre former finns det även olika försäkringar för fritidshus, berättar Håkan. Dessa gäller ungefär som en villaförsäkring men inkluderar inte en reseförsäkring och ansvarsförsäkringen i dessa är kopplad till dig som fastighetsägare.
Viktigaste delen
Att vi i så stor utsträckning tecknar hemförsäkring tror Håkan beror på att vi blivit mer välinformerade men även att de blivit mer lättillgängligt genom att exempelvis vissa fackförbund erbjuder sina medlemmar en hemförsäkring.
– Det finns ju de som tänker att de inte har så mycket av värde i sina hem men då glömmer de ansvarsförsäkringen som jag tycker är den viktigaste delen av hemförsäkringen. Orsakar jag en olycka där jag exempelvis råkar knuffa omkull någon så att denne skadar sig eller om jag välter ner något i en butik, så har jag i min hemförsäkring en ansvarsförsäkring som täcker kostnader upp till fem miljoner kronor. Även om det inte händer särskilt ofta är det väldigt viktigt att ha ett sådant skydd. Det kan till exempel handla om att du orsakar en brand som leder till att ett hus brinner ner och då är det inte du själv utan vi som bygger upp ett nytt hus, och det är ju saker som verkligen kan innebära en katastrof i livet om man inte har en försäkring, avslutar Håkan.
ELIN LARSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!