Foto: Mikael Sundberg

God säkerhet på svenska vägar

Säkerheten på svenska vägar är god. Sverige, Norge och Storbritannien är några av de länder som befinner sig i toppen när man jämför trafiksäkerhet i Europa. Det visar en aktuell studie från Trygg-Hansa, genomförd av brittiska Brunel University.

Undersökningen visar även att svenskarna är skötsamma när det gäller bilkörning och alkohol i jämförelse med våra europeiska grannar. Av dödsolyckorna i Sverige är 8 procent alkoholrelaterade mot till exempel 29 procent i Danmark.
I studien har man bland annat tittat på antalet dödsolyckor per 100 000 invånare. Lägst antal har Malta och Nederländerna (3 resp. 4 dödsolyckor/100 000 invånare). Därefter kommer Sverige och Norge med 5 dödsolyckor per 100 000 invånare. Detta att jämföra med länder som Grekland (15 dödsolyckor/100 000 invånare) och Polen (14 dödsolyckor/100 000 invånare) som toppar listan över dödsolyckor i trafiken.
– Vi vet sedan tidigare att den svenska trafiksäkerheten är mycket god jämfört med många andra länder. Det är dock fortfarande cirka 450 personer som dör i trafiken varje år, vilket är för många. Nykterhet, bättre skyddssystem i bilen och hastighetsanpassning är några av de åtgärder som kan sänka siffran. Vi som försäkringsbolag kan också genom ett ökat engagemang höja trafiksäkerheten i Sverige, säger Kjell Rytterström, tekniker/skadeförebyggare på Trygg-Hansa.

Alkohol med i bilden
I undersökningen har man också studerat olycksorsaker, t ex hur ofta alkohol har varit med i bilden. Även här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse. Alkohol var en faktor i 8 procent av de svenska dödsolyckorna medan motsvarande siffra för Turkiet var hela 55 procent och 29 procent för Danmark.
I studien fastslås en tydlig skillnad mellan länderna i norra och södra Europa när det gäller attityder runt bilkörning. Enligt studien är trafiken i de södra delarna mer aggressiv och man har också större acceptans mot fortkörning. Användningen av tutan är också en tydlig skiljelinje – i de norra delarna är man väldigt återhållsam och att tuta ses ofta som en aggressiv handling, medan man i södra Europa gärna använder tutan som en hälsning eller för att tacka en medtrafikant.

Stora summor att undvika
Vid den senaste beräkningen fanns det, enligt studien, 200 miljoner körkortsinnehavare i Europa. Av dessa är 5,8 miljoner svenskar. Varje år inträffar cirka 40 000 dödsolyckor och 1,3 miljoner olyckor. Kostnaden för dessa olyckor beräknas till 1459 miljarder kronor varje år. Det finns därmed enorma summor att spara genom att öka trafiksäkerheten.
Inom EU idag finns det mer än 80 olika typer av körkortsmodeller med olika regler för övnings­körning, träning och tester samt stora skillnader när det gäller lagar och regleringar runt bilkörning. Studien förespråkar en harmonisering och en likriktning av reglerna runt bilkörning för att öka trafiksäkerheten i Europa. (Källa: Trygg-Hansa)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!