Foto: istockphoto

Mycket digitalt går förlorat i onödan

En undersökning visar att nära 4 av 10 inte tar några säkerhetskopior alls, trots att mer än hälften av de tillfrågade förlorat digitala ägodelar som lagrats i hemdatorn.

Folksams undersökning visar att drygt åtta av tio (83 procent) lagrar digitala ägodelar på hårddisken i hemdatorn. Det kan till exempel vara bröllopsfoton, studieintyg eller privatekonomiska dokument.
Mer än hälften av de tillfrågade (52 procent) har någon gång förlorat digitala ägodelar som de lagrat i hemdatorn, antingen på grund av datorhaveri eller att de av misstag råkat radera dem. Detta är sannolikt en förklaring till varför tre av fyra (73 procent) känner ”viss” eller ”stor” oro för att förlora digitala ägodelar.

Rädda förlora privata ägodelar
– Många människor är nog mest rädda för att förlora privata ägodelar vid bränder eller andra olyckor. Vad man lätt glömmer är de saker som lagras i hemdatorn och hur oskyddade dessa är för till exempel datorhaveri. Vi vill att folks skadeförebyggande tankesätt skall omfatta även de digitala ägodelarna, säger Maud Rafstedt, marknadsansvarig Folksam.
Fotoalbum är den vanligaste digitala ägodelen i våra hemdatorer. Nio av tio uppger att de har digitala bilder sparade på hårddisken. Näst vanligast är arbets/studierelaterade dokument och privatekonomiska dokument.

36 procent säkerhetskopierar inte
Nära fyra av tio uppger att de inte tar säkerhetskopior på sina digitala ägodelar, vilket gör dem mycket sårbara för datorhaverier. Den vanligaste formen av säkerhetskopiering är att bränna CD-skivor, vilket görs av varannan tillfrågad. Näst vanligast är att bränna DVD-skivor eller använda externa hårddiskar. Säkerhetskopior på CD- och DVD-skivor kan dock skapa en bedräglig trygghet.
– De som säkerhetskopierar till egna CD- eller DVD-skivor bör vara medvetna om att skivorna kan börja tappa information redan inom fem år. Det är skivans ytskikt som är den svaga punkten, det börjar helt enkelt vittra sönder efter ett tag. Det är bara skivor av allra högsta kvalitet som förvaras under optimala förhållanden, som kan hålla riktigt länge, säger Bertil Hedén, marknadschef Storegate. (Källa: Folksam)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!