Miljöbilen får egen mässa

Miljöbilsboomen fortsätter och minst var fjärde nybil beräknas vara en miljöbil i år. För första gången samlas miljöbilar och miljöanpassad bilteknik på en mässa för allmänheten, MiljöBil 2008 den 17-19 januari på Sollentunamässan.

Johan Grape är projektledare för Miljöbil 2008 och han tycker att det är viktigt att samla all ny teknik och kunskap på en och samma plats.
– Miljöfrågan och klimathotet kommer alltmer i fokus och det kanske viktigaste området där var och en kan göra stor skillnad är vilka fordon vi väljer. Därför samlar vi för första gången miljöbilar, biobränslen och miljöteknik under ett tak för allmänheten att beskåda, säger han.
MiljöBil 2008 är en återkommande mässa med inriktning mot miljöfordon. Fokus ligger på personbilar och lätta transportfordon avsedda för förnybara bränslen. Under mässan genomförs korta symposier på aktuella teman, för att allmänhet och specialintresserade enkelt ska kunna ta till sig den senaste kunskapen.

Uppfyller kraven
Utställningen genomförs i samarbete med Gröna Bilister, som säkerställer att alla produkter på mässan uppfyller den statliga miljöbilsdefinitionen eller motsvarande krav på andra områden. Dessutom är enbart produkter som finns på marknaden eller snart introduceras välkomna – den besökare som vill ska direkt kunna teckna kontrakt på mässan eller i sin egen bilhandel tillägger Johan Grape.
– MiljöBil 2008 är en styrkedemonstration för miljöbilsutvecklingen. Det är första gången som Sollentunamässan genomför en mässa med enbart miljöbilar och miljöteknik för fordon.
Den nya mångfalden av miljöfordon har lett till ett behov att samla bilar under ett tak och underlätta jämförelser. Dessutom finns vi på plats som opartisk aktör utan koppling till något bilmärke, vilket underlättar för rådvilla konsumenter som vill göra ett grönare bilval, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Först med klimatkompensation
MiljöBil 2008 blir första bilutställningen i Sverige som kompenserar för de klimatpåverkande utsläpp som utställningen genererar. Andra utställningar utmanas att ta efter.
– För att alla ska kunna besöka mässan med gott miljösamvete, kompenserar vi hela utställningen med investeringar i utsläppsminskande projekt. Också alla resor till och från mässan kompenseras, vilket ingen annan bilutställning gjort, säger Jan Johansson, vd för Sollentunamässan.

Utmanar andra ta efter
Mässans främsta miljöpåverkan är transporten av fordon till mässan, uppvärmning och belysning av mässlokalerna samt besökarnas resor till och från mässan. Besökarna får svara på en enkät om hur de transporterat sig, så att de totala utsläppen kan beräknas.
– Att klimatkompensera får inte vara ett sätt att döva det dåliga samvetet. Först ska utsläppen minskas, sedan ska det som blir kvar kompenseras. Miljöbilsmässan har gått helt rätt till väga och vi utmanar andra bil- och teknikmässor att ta efter, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister.
Jonny Berggren

Fler Artiklar
Klicka och läs!