Klassikern: Nakagin-tornet

Nagakin-tornet i Tokyo är världens första torn konstruerat av kapslar, eller moduler, som faktiskt kom att användas i praktiken. Byggnaden stod klar 1972 och används fortfarande, även om den inte längre är i toppskick.

Mannen bakom Nagakin-tornet var den erkände arkitekten Kisho Kurosawa. Han inspirerades av tidens trender till att rita denna modulbyggnad bestående av två sammansatta torn och totalt 140 moduler som alla fungerar fristående från resten av byggnaden.
En modul mäter 2,3 x 3,8 x 2,1 meter och kan fungera som antingen bostad eller kontor. Bostadsmodulerna innehåller en vägg med köksutrustning, tv och ljudanläggning. Badrummet som är placerat mot den motsatta väggen påminner om ett flygplansdito i storlek. På en av väggarna finns ett runt fönster. Modulerna kan också sammankopplas för att skapa större utrymmen.
Modulerna sitter fast i betongkonstruktionen med fyra kraftiga bultar. Sedan invigningen har inga moduler ersatts, även om detta är fullt möjligt. Slitage och problem med asbest har väckt frågan huruvida byggnaden ska restaureras eller rivas. Kisho Kurosawa föreslog själv, innan sin död 2007, att de gamla modulerna skulle tas bort och ersättas med nya.
PETER ÖBERG

Fler Artiklar
Klicka och läs!