Foto: istockphoto

Brandsäkerhet i hemmen ska öka

Bränder i bostäder är samhällets största brandskyddsproblem. Nu har Svenska Brandskyddsföreningen tagit fram ett Brandsäkert hem-paket för att öka tryggheten för de boende. – Målet är att minska bränderna i de svenska hemmen med en femtedel på fem år, säger Göran Schnell, VD för Svenska Brandskyddsföreningen.

Det brinner i 6 000 lägenheter och villor varje år. Och antalet bränder har inte minskat tillräckligt sedan brandvarnarnas intåg i svenska hem för tio år sedan. Därför har Svenska Brandskyddsföreningen skapat Brandsäkert hem.
Brandsäkert hem-paketet innehåller en brandvarnare med nätanslutning, en brandfilt, en 6 kg pulverbrandsläckare och en spisvakt som bryter strömmen till spisen om det finns risk för brand. Paketet ger dessutom de boende två timmars utbildning i brandskydd och en utbildnings-dvd.

Ska ha gott tekniskt skydd
– De boende ska ha både ett gott tekniskt skydd och kunskap att undvika risker och agera rätt om det börjar brinna. Idag har 90 procent av svenskarna brandvarnare. Det räcker inte. Tekniken är inte värd nåt om du inte har kunskap att använda den, säger Göran Schnell.
Hur gör man då för att få ett Brandsäkert hem?
– Antingen så köper man paketet själv eller så flyttar man in i en bostad där byggaren eller mäklaren sett till att bostaden uppfyller kraven, säger Göran Schnell och berättar att just nu byggs de första 32 Brandsäkert hem-märkta villorna av Skanska i Skåne.

Stödjer satsningen
Först ut att sälja Brandsäkert hem-paketet till privatpersoner är försäkringsbolaget Ifs säkerhetsbutik på nätet och Lumex som utvecklat spisvakten.
– För oss är det självklart att medverka till att människor får bättre brandskydd, säger Björn Jonason, hemförsäkringsexpert på If som för att stödja satsningen kommer att ge viss rabatt på hem- och villaförsäkringen till de kunder som har ett Brandsäkert hem. (Källa: If)
Anders Ericsson

KÖP SÄKERHET
Du kan själv köpa ett Brandsäkert hem-kit som riktar sig både mot byggare och privatpersoner. Prislappen ligger på cirka 3000 kr + moms (kan köpas bland annat genom If och på www.lumex.se/brandhem). Baspaketet innehåller:

• Värdebevis – vilket ger dig rätt till utbildning
• Brandvarnare för nätanslutning
• Brandsläckare, 6kg pulver
• Brandfilt 120 x 180 cm
• Spisvakt
• Introduktionsbrev
• Utbildnings DVD
• Faktamaterial till boendepärm

Du får två timmars utbildning om brandskydd i hemmet av en professionell brandinstruktör. Ni går igenom brandrisker i hemmet, byggnadens inbyggda brandskydd och säkerhet kring eldstaden, brandvarnarens och handbrandsläckarens funktioner och beteende vid utrymning.
DVD filmen som medföljer visar vilka brandrisker som finns hemma, hur ett brandsäkert hem ska se ut och vad du kan göra för att förhindra att det börjar brinna.
I bostaden skall finnas en brandvarnare per 60 kvm och minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnarna är anslutna till elnätet och har batteri som back-up för att du ska kunna lita på att den fungerar.
Pulverbrandsläckaren i paketet är stor nog för att en ovan person ska kunna släcka en mindre brand. Den är liten nog för att vuxna och lite större barn ska kunna lyfta den.
Eftersom många bränder startar i köket får du en spisvakt. Den minskar risken för torrkokning och andra spisbränder. Systemet består av en timerfunktion kombinerad med brandvarnare, rörelse- eller temperatursensor.
Du får en brandfilt som du kan använda för att släcka eller kväva brand till exempel på spisen eller i kläder. Filtens storlek är 120 x 180 cm.
I din huspärm finns en särskild flik med information om brand och säkerhet. Här finns instruktioner för hur du ska göra om något händer; Rädda. Larma, Släck och hjärt- och lungräddning. 
Källa:if

Fler Artiklar
Klicka och läs!