Foto: Linus Hallsénius/TV4

Både nytta och nöje på årets Nolia Bygg

För andra året i rad arrangeras Nolia Bygg i Umeå, en mötesplats där energismart byggande och boende står i fokus. Möt Peter Wenster och Willy Björkman, två av de personer som kommer synas och höras under årets upplaga.

Det råder hållbarhetsvecka i björkarnas stad. Regionens företag och organisationer samarbetar febrilt för att anlägga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för kommande generationer av västerbottningar. Nätverk växer fram, mötesplatser byggs upp, och det är långsiktighet som står på tapeten.
Nolia Bygg är platsen där branschfolk och allmänhet strålar samman, där aktörer av alla de slag ges möjlighet att sprida information och marknadsföras, samtidigt som man tar del av nya kunskapskällor. Arrangemanget går av stapeln för andra året och sträcker sig över två dagar, 23 och 24 september. Först ut är en branschdag, som sedan följs av en dag för allmänheten.

Debatt om hållbart byggande
Efter ett kort mingelfika drar fredagen igång med en debatt mellan inbjudna politiker. Hållbart byggande för hållbara kostnader utgör ämnet för diskussion, och panelen består bland annat av riksdagsmannen Anders Sellström och Åsa Ögren, ordförande i Byggnadsnämnden. Uppgiften att agera moderator för debatten har fallit på Peter Wenster från Sveriges kommuner och landsting.
– Min roll under debatten är främst att vara neutral, samtidigt som jag bidrar med erfarenhet och insikt. Jag jobbar ju med alla kommuner och landsting, så jag kan förhoppningsvis erbjuda ett överblickande perspektiv till de frågor som ska behandlas, säger Peter Wenster.

Bra marknadsklimat
Under debatten kommer man bland annat att diskutera stadsutveckling, ROT-avdrag och byggkostnader, samt vilka krav man egentligen kan ställa inom miljö- och energiområdet.
– De här frågorna är viktiga att ta upp för att kunna lyfta blicken och blicka mot framtiden. Det gäller att möta behoven. I Umeå har man ett bra marknadsklimat, där företagen både konkurrerar och kompletterar varandra, för att på så sätt kunna lyfta staden och kommunen. Och det är väl just det som de här dagarna handlar om, att kunna förmedla erfarenheter, som kanske skulle kunna vara intressanta för exempelvis andra marknader. Det är en väldigt intressant process att följa, säger Peter Wenster.

Svar på frågor
Det fascinerande händelseförloppet fortsätter sedan under lördagen, den andra sidan av Nolia Bygg, riktad mot allmänhetens intressen. Här kommer man kunna få svar på eventuella frågor och funderingar, antingen under några av utställningens många frågestunder eller genom föredrag. En av personerna som kommer stå i förgrunden är Willy Björkman, som just har spelat in en ny säsong av TV4:s populära program Bygglov.
– Det känns som en bra säsong, vi har bland annat gjort vårt största projekt någonsin. Annars är den största skillnaden från tidigare säsonger, att vi minskat storleken på våra projekt. Vi har försökt göra dem överkomliga, så att folk kan inspireras och göra själva, säger Willy Björkman.

”Inredning inte min grej”
Under Nolia Bygg kommer Willy Björkman dela med sig av sina egna erfarenheter om smart boende, samtidigt som han står som underhållare för utställningens besökare.
– Jag är ju ingen vanlig byggare, utan kulisskille i grunden, och inredning är egentligen inte riktigt min grej. Men jag har även med mig Agneta Eriksson, som är väldigt duktig på sådant, och tillsammans kommer vi hålla föredrag, svara på frågor och spela musik. För mig är den här typen av jobb väldigt roliga. På Bygglov visar de sällan när jag bygger, utan där är jag mest med när jag faller eller gör mig illa, så det ska bli kul att göra något annat en stund, säger Willy Björkman.
Årets upplaga av Nolia Bygg, andra gången gillt, kommer alltså bjuda på både nytta och nöje. Ambitionen är att arrangemanget ska växa och att en byggmässa kan genomföras 2014. Under tiden fortsätter hållbarhetsveckan sin stilla gång, och snart växer klimatsmart energitänk på träd i björkarnas stad.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!