Foto: sxc

Kvinnor shoppar mer miljömedvetet än män

När det gäller inköp med miljöhänsyn är det kvinnorna som tar täten. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer 2007 som är en sammanställning över vilka miljöaspekter svenskarna lägger vid inköp av olika produkter och tjänster.

Männen tänker mindre miljömedvetet inom samtliga undersökta inköpsområden, även om de knappar in på kvinnorna.
– Givetvis är det positivt att kvinnor ligger långt fram i miljötänkandet. Men det är lika viktigt att männen engagerar sig ännu mer och hinner i fatt kvinnorna. Målet är ju en bättre miljö för alla människor, säger Leli Kjellin, verksamhetskoordinator på Länsförsäkringar AB.

Tar hänsyn vid energiköp
Enligt undersökningen tas störst miljöhänsyn vid energiköp: hela 59 procent av de tillfrågade anser att köp som är kopplade till uppvärmning av hemmen är viktiga eller mycket viktiga i detta avseende. På andra plats kommer bilinköp där 53 procent lägger tydliga miljöaspekter. Matinköp är en annan kategori där svenskarna gör noggranna miljööverväganden, 47 procent, innan de slår till.

Miljön en viktigare faktor
– Miljöaspekten blir en allt viktigare faktor vid köp av olika varor och tjänster. Vid köp av bil, mat och uppvärmning anser över hälften av konsumenterna att miljöhänsyn spelar en viktig roll i valet av produkter, säger Leli Kjellin.
Vid köp av försäkring och banktjänster spelar miljöhänsyn fortfarande en relativt liten roll.
–Vi ser att andelen ökar något jämfört med förra året vid köp av bank- och sparandetjänster. När det gäller försäkringar är läget dock oförändrat, säger Leli Kjellin. (Källa: Länsförsäkringar)
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!