Foto: Lars Andrén, Drivkraft

Solkraft för villaägaren

Under de senaste tjugo åren har användningen av solenergi ökat kraftigt i det svenska samhället, och i dag är det ett av det mest efterfrågade energislagen. Men vad kan egentligen husägare göra för att kunna ta vara på solens fulla potential?

Miljöproblem och stigande energipriser är bidragande orsaker till det växande intresset för alternativa energikällor. Sedan början av 90-talet har utvecklingen av förnybar energi tagit stora steg, vilket också gjort att den tillhör marknaden med snabbast tillväxt. Förnybara energikällor som vind-, vatten- och bioenergi har hamnat i ropet, men enligt den årliga energimätningen från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, verkar det vara solenergi som svenskarna ropar efter mest. Bland de som medverkade i studien förespråkade nämligen åtta av tio en ökad satsning inom just solenergin.
I projektet Hållbara Ålidhem är man i full färd med att installera taksolceller och förlägga Sveriges största solcellsanläggning här i Umeå. Men vilka valmöjligheter har man egentligen som privatperson?

Värme och electricitet
Solenergi är ursprunget till de flesta förnybara energikällor och står därmed för en stor del av energiproduktionen på jorden. Med rätt teknik kan solljus generera både värme och elektricitet, samtidigt som den har minimal inverkan på miljön.
– Som husägare har man väl egentligen tre alternativ. Vattenburna solfångare som ger varmt vatten, luftburna solfångare som producerar uppvärmd frisk luft, eller solcellsystem som genererar elektricitet. Men att man har solceller på bostadshus är kanske mer vanligt i länder söderut, som Tyskland eller Spanien, säger Nickas Ericsson på Arctic Sunlight Innovation i Umeå.
På Arctic Sunlight Innovation arbetar man sedan sex år tillbaka med att utveckla och producera produkter för solenergi. Solpanelerna som man tagit fram är enkla att installera, och de flesta av deras kunder gör det på egen hand, men enligt Niclas Ericsson finns det mycket att tänka på före man gör sitt val.
– Innan man skaffar en solfångare är det viktigt att man hittar rätt läge för panelen. Det kan man bland annat göra genom att räkna ut soltimmarna. Det gäller att ta reda på förutsättningarna, att anpassa för att uppnå minimal kostnad, säger Niclas Ericsson.

Sänker kostnaden
Ett vanligt solvärmesystem kan bestå av solfångare, cirkulationspump, varmvattenberedare och styrutrustning. Tekniken har vanligtvis få rörliga delar och kräver ingen omfattande tillsyn eller skötsel. Solfångare är ofta tillverkade av material med hög beständighet och därför också en väldigt lång livslängd. I Sverige finns det anläggningar som varit i drift sedan slutet 70-talet.
Kina är det världsledande landet, men många av de europeiska länderna ligger också långt fram i utspridningen av solvärme och solenergi, däribland Sverige. Enligt Niclas Ericsson såg efterfrågan sin höjdpunkt 2008 och 2009, för att sedan ha gått ner. Men han har förhoppningar om att de många fördelarna ska kunna vända den trenden.
– Solenergi är ett utmärkt komplement till redan befintlig uppvärmning och ventilation, en helt ren energikälla, som på ett enkelt sätt kan sänka kostnaden för varmvatten och värme, säger Niclas Ericsson.
I Sverige byggs cirka tvåtusen solvärmesystem per år och det finns i dag runt femtontusen till antalet. Men om man ska tro på årets energimätning kommer det byggas fler, och kanske går solenergin en mycket ljus framtid till mötes.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!