Foto: Kerstin Ericsson

Förbered bilen för sportlovsresan

Nu inleds sportlovsresorna och det innebär fler bilar på våra vägar, speciellt på vägarna till och från fjällen och därmed ökar risken för olyckor. – Det gäller därför att vara mer uppmärksam och anpassa hastigheten till väglaget, säger Berndt Sehlstedt projektledare på Motormännen.

Sportlovet är en utdragen period över fyra veckor, och under den här perioden så reser hundratusentals svenskar på våra vägar. Många av resorna går till de svenska fjällen och där blir trafiken tidvis intensiv, och under vissa perioder så är köerna mycket långa.
– En av de största riskerna för att hamna i trafikolyckor är att man har planerat att resan ska gå snabbare än vad den verkligen gör. Då kommer stressen och fler kör för fort och fler chansar och gör riskfyllda omkörningar. Var inte för optimistisk med tiden, det vikigaste är att du kommer fram helskinnad, säger Berndt Sehlstedt.

Tung packning långt fram
På sportlovsresorna är det mycket som ska packas i bilen. Det är kläder, utrustning, och väldigt ofta skidor. För att minimera riskerna för att skadas vid olyckor, så ska man packa rätt.
– En av de viktigaste sakerna att tänka på när man speciellt åker på längre resor är att man packar rätt. En dåligt packad bil kan bli en livsfara vid en hastig inbromsning. Packa därför de tyngsta sakerna så långt ner och så långt fram i packutrymmet som möjligt. Då minimerar du risken för att lasten rör på sig, avslutar Berndt Sehlstedt.
Källa: Motormännen

Fler Artiklar
Klicka och läs!