Mer än varannan bilist blinkar inte

Motormännen har kontrollerat 10 000 bilister på tolv platser runt om i Sverige. Undersökningen visar att totalt 55 procent av trafikanterna inte använde blinkers när de svängde. Det är Motormännens lokala vägombud runt om i landet som har gjort undersökningen.

– Det är mycket anmärkningsvärt att så många låter bli att använda blinkers när de svänger. Att inte blinka när man svänger ökar risken avsevärt för olyckor, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.
Undersökningen har tittat på hur trafik-anterna använder blinkers vid till exempel vänstersväng, körfältsbyten och i rondeller. Skillnaderna är försumbara mellan små och stora städer. Männen var sämre blinkersanvändare än kvinnorna. Sex av tio manliga bilisterna använde inte blinkers, medan varannan kvinna inte använde blinkers när de skulle ha gjort det.
– Jag tycker att det är ett uttryck för att man främst tänker på sig själv och inte bryr sig om andra. Bara för att jag vet att jag tänker svänga, är det inte troligt att andra också vet. Det är svårt att gissa sig till vad folk ska göra i trafiken, säger Niklas Stavegård.

Skapar osäkerhet
Motormännen vill få fler trafikanter att använda blinkers och att polisen prioriterar denna vanligt förkomna lagöverträdelse högre. Just nu verkar inte frågan vara så högt prioriterad.
– Att inte blinka skapar inte bara osäkerhet, förvirring och frustration utan också ilska bland övriga trafikanter. Det är farligt och kan orsaka olyckor. Ska vi minska olyckorna måste fler trafikanter använda blinkers, avslutar Niklas Stavegård.
Källa: Motormännen

Fler Artiklar
Klicka och läs!