Foto: Mikael Sundberg

Bil & Bostad nu även på webben

Nu tar Bil & Bostad steget fullt ut och kompletterar sin papperstidning med en webbaserad version. Från årsskiftet kommer du att kunna läsa tidningen även i digital form på den nya webbsidan bilobostad.se.

På bilobostad.se kommer du att kunna söka bland våra lokala mäklares bil- och bostadsannonser samt läsa artiklar, krönikor och information om MRF och Mäklarsamfundet. Bostadsobjekten hämtas från hemnet.se – fastighetsmäklarnas gemensamma databas, och bilobjekten från bytbil.com – bilhandlarnas huvudsakliga webbsida, och uppdateras dagligen.
– På samma sätt som med den pappersbaserade tidningen vill vi med webbsidan ge läsaren ett högt läsvärde, säger Mats Lindholm, ägare till Mats Lindholms Bil. Även om man inte är spekulant i dagsläget är förhoppningen med Bil & Bostad att man ska veta var man ska vända sig när man känner sig beredd. I motsats till bostadsmarknaden i Umeå där 90-92 % av bostäderna säljs via mäklare, säljs många bilar privat. Genom tidningen, och nu hemsidan, förstärker vi att vi står för annat än vad privatannonsörerna gör, bl.a. ett tryggare köp.

Ska leva vidare
– Vi vill med den nya sidan ge läsarna en värdehöjning till den redan populära tidningen, exempelvis genom att läsare ska kunna gå tillbaka och se annonser ett par veckor bakåt i tiden, säger Lars Bäckström på Skandiamäklarna.
Gemensamt för både bil- och bostadsmäklarna är att de vill nå en bredare målgrupp. För att nå de ungdomar som traditionellt sett varit svårare att nå gäller det att anpassa sig till den marknad där de kunderna befinner sig – internet.
– Förhoppningen med sidan är att få produkten att fortsätta leva genom att fånga även dem som bara läser på nätet. Internet är ett väldigt bra forum, menar Mats Lindholm. De bilannonser som läggs ut är ”färskare” eftersom det är en hög omsättning i vår bransch.

Formas allt eftersom
Både Mats Lindholm och Lars Bäckström betonar förnyelse och utveckling i samband med hemsidan – en tjänst som kommer att formas allt eftersom. Den webbaserade tidningen kommer att kännas igen från papperstidningen och förhoppningen är att den ska ge ett mervärde i och med att den ständigt uppdateras med ny information från vår lokala bil- och bostadsmarknad.
JENNY LINDGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!