Ditt jobb styr val av bilmärke

Vilket yrke du har är en faktor för vilken bil du kör. Volvo rattas mest av personer som jobbar inom tillverkningsindustrin, medan den största andelen Volkswagenbilar som rullar på svenska vägar körs av anställda inom bank- eller försäkringssektorn. Det visar en undersökning med 3 471 bilister som gjorts av försäkringsbolaget If.

”Säg mig vilket yrke du har så säger jag vilket bilmärke du kör.” Men man behöver faktiskt inte var något orakel för att kunna gissa rätt på den frågan. En undersökning från If visar att det finns ett tydligt samband mellan yrke och val av bil.
– Det är tydligt att bilen är en statusmarkör som många använder för att visa vem man är och vad man står för. Sen är det nog också så att man vill ha det ”alla andra” har. Det finns en trygghet i att identifiera sig med sin yrkesgrupp, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Ingen favorit inom utbildning
Var fjärde anställd (24 procent) på bank eller försäkringsbolag kör en Volkswagen. Nära var tredje (31 procent) person som arbetar inom tillverkning och produktion kör en Volvo. Reklamfolk och anställda inom hotell och restaurang är överrepresenterade bland Audi-förarna (14 procent). Personer inom turism/hotell och restaurang kör Ford i större utsträckning än andra yrkesgrupper (18 procent).
Endast bland personer som arbetar med utbildning eller inom byggnadssektorn gick det inte att utläsa något favoritmärke.
Källa: If

Fler Artiklar
Klicka och läs!