Foto: Ann Larås

Majorens fina trädgårdsarv

Major Lawrence Johnston hade sitt eget kungarike högt upp på den blåsiga och kyliga kullen nära byn Hidcote Bartrim i norra Cotswolds. När han kom hit 1907 kunde han konstatera att platsen var hårt utsatt av vindar och jordmånen näringsfattig. Lyckligtvis var major Lawrence Johnston van vid strapatser från sin tid som soldat i kolonierna som ung, så han lyckades övervinna svårigheterna på Hidcote och skapa ett gynnsamt mikroklimat som grund för den trädgård han ville skapa.

Det gjorde han genom att plantera täta häckar och bygga upp många mindre trädgårdsrum. Jorden var fylld med sten och han
byggde upp ett underlag av rik, komposterad jord med gott dränage för sina sällsynta och exotiska växtslag. Växterna kom i stor utsträckning från expeditioner runtom i världen som han också hade deltagit i. Han var en stor samlare.
Hidcote Manor har som ingen annan trädgård blivit en förebild och inspiration för utvecklingen av trädgårdskonsten under 1900- talet. Det var sättet på vilket Lawrence Johnston byggde upp de olika uterummen med olika teman, färger och växtkompositioner som gjorde trädgården ny i sitt slag. Bakom häckar i Hidcote ligger över ett dussin trädgårdsrum som kom till under 41 års tid, 1907–1948. Det är vilt, frodigt, strängt, formellt och påhittigt på en och samma gång. Självklart påverkades Lawrence Johnston också av den kända trädgårdskonstnären Gertrude Jekyll och idéerna inom arts and crafts-rörelsen, även om Hidcote var en helt egen skapelse.
På många platser i trädgården är häckarna planterade i en blandning av till exempel järnek och bok som ger ett brokigt vackert mönster. Här finns också häckar av järnek och buxbom.

Italiensk stil
Promenerar man västerut längsmed en av de två huvudaxlarna kommer man fram till en serie lindar planterade på rad och med trädkronor med grenarna sammanflätade och lövkronorna beskurna i italiensk stil, strängt och kantigt. Lindallén leder vidare till en ljusblå järngrind och därifrån är det utsikt över det vackra landskapet i Eveshamdalen där fåren går och betar i dalen.
När Lawrence Johnston kom hit upptäckte han en bäck som rann nerför kullen. Han dämde upp vattnet och skapade dammen och kaskaderna. Förmodligen inspirerades han av resorna i Italien och de italienska renässansträdgårdarna där man använder höjdskillnader och naturliga källor för att skapa vattenkonster och fontäner.
Om man följer axeln mot huset ligger uterummen på rad bakom häckarna, varje rum med sin alldeles egen stämning. I Pillar garden står flera meter höga idegranar formade som läppstickshylsor omgivna av underbara perennängar. Gammaldags rosor, flox och liljor samsas med varandra. Längre fram, ner mot huset, står två lusthus i rött tegel med toppigt tak som man kan passera rakt igenom, från norr till söder. Den långa gräsmattan är Hidcote Manors andra axel och har formen av en mycket lång promenad som sträcker sig mellan parallella avenbokshäckar. Gräsmattan är utlagd efter landskapet vilket gör att den sluttar neråt och ger en lite komisk association till en hoppbacke. Mellan trädgårdsrummen på Hidcote går gångar som nås via öppningar i häckarna. På många ställen är häcköppningarna dekorativa med ett beskuret överstycke som en klassisk frontespis.
På Hidcotes trädgårdsplan ser man att utomhusteatern, Theatre lawn, som är en gräsmatta bakom höga häckar, har samma hippodromform som den berömda dammen Canopus i den romerska kejsaren Hadrianus villa i Tivoli.
I Mrs Winthrop’s Garden faller jättedaggkåpa Alchemilla mollis med sina ljusgröna blad och limefärgade blommor mjukt över grusgången i mitten. Den växer tillsammans med många inhemska växter, många i lila nyanser tillsammans med bland annat den mer exotiska dracaena. I det vita trädgårdsrummet delar buxbomstopiarier som föreställer påfåglar plats med vita tulpaner på våren. Som ett skyddande tak står en stor cypress intill med paraplyformad krona. Trädet fanns här när Lawrence flyttade hit 1907.

En förebild
Hidcote Manors trädgård är fortfarande en förebild och inspirerar stora trädgårdspersonligheter, bland andra den svenske trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell som i intervjuer sagt att Hidcote Manor är den trädgård han uppskattar och influeras mest av i England.
De mest berömda och kopierade planteringarna ligger på andra sidan lusthuset. Red borders kom till 1913 och är två parallella perennrabatter med växter planterade i färgskalan rött och orange. Det är dramatiskt, effektfullt och livligt.
Lawrence Johnston efterlämnade inte några anteckningar om trädgården – varken brev eller dagböcker – däremot en mängd växter med trädgårdens namn, bland dem den mest kända och spridda lavendeln Lavandula angustifolia ’Hidcote’. Några av de övriga är: Skålklocka Campanula persicifolia ssp. sessiliflora ’Hid cote Amethyst’, Fuchsia x hybrida ’Hidcote Beauty’, vinter hyperikum Hypericum ’Hidcote’, Hypericum patulum ’Hidcote’, Hypericum acmosepalum, Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’, Lavandula angustifolia ’Hidcote Pink’, Lavandula x intermedia ’Hidcote Giant’, vallört Symphytum ’Hidcote Blue’ och Symphytum ’Hidcote Pink’.
Johnston var något av en enstöring men han hade vänner, det kan man läsa i efterlämnade anteckningar från samtida trädgårdsälskare, som Phyllis Reiss (som bodde i närheten och senare byggde upp Tintinhull) och makarna Sackville-West/Nicolson som alltid blev inbjudna när ett nytt trädgårdsrum skulle invigas. Säkerligen skulle inte Sissinghurst se ut som det gör idag, om inte Hidcote hade funnits som förebild.
Lawrence Johnston var säkert lycklig, kanske lyckligare än man kan tro. Som romaren Marcus Tullius Cicero sade: ”Den som har en trädgård och en boksamling saknar intet.”
ANN LARÅS

Läs mer i boken Engelska Trädgårdar av Ann Larås (Natur & Kultur).

Från prunkande rosenträdgårdar till formklippt buxbom – den engelska trädgårdskonsten har en särställning i Europa och utövar en ständig lockelse för Englandsresenären. Ann Larås besöker tjugofem av Englands vackraste trädgårdar i tio landskap, från Cornwall i sydväst till Kent i sydost. Vi lotsas med van hand till de mest berömda trädgårdarna såväl som mindre okända pärlor på landsbygden och i Londons stadsbuller. Boken ger också tillbakablickar till berömda trädgårdsprofiler och rörelser som har haft stor betydelse för den europeiska trädgårdskonsten, exempelvis arts & crafts-rörelsen, Vita Sackville-West, Gertrude Jekyll och Piet Oudolf.
Alla trädgårdarna och parkerna i boken existerar i dag och boken innehåller nödvändiga fakta om adresser, öppettider med mera.

Fler Artiklar
Klicka och läs!