Foto: sxc

Så funkar ditt kylskåp

De flesta har ett, men få vet hur det fungerar. De flesta kylskåp har en köldplatta som oftast sitter inuti skåpets ”rygg”. Köldplattan kyls ned till cirka –15°C med hjälp av en kompressor. Termostaten slår då av kompressorn och köldplattans temperatur stiger upp till cirka 4 °C Den is som eventuellt bildats på köldplattan smälter och rinner via en slang ned i en skål som sitter över kompressorn, där det avdunstar. Detta kallas själv-avfrostande kylskåp. Här nedan följer mer information om kökets mest nödvändiga apparatur.

Ta tempen på ditt kylskåp
Sätt en termometer i ett glas vatten i kylen över natten. Mät hylla för hylla för att veta var det är kallast respektive varmast. Kylen ska ha en snittemperatur på 5 °C.

Dynamisk kyla
Dynamisk kyla innebär att det är en jämn temperatur i hela kylskåpet, därmed kan varor förvaras i kylskåpsdörren eller på vilken hylla som helst. I ett vanligt kylskåp kan det skilja sex grader mellan översta och nedersta hyllan. Via köldplattan blåses den kalla luften ut och sprids för att få en jämn och stabil temperatur. Sensorer håller temperaturen på inställt värde med maximalt en grads avvikelse. Cirkulationen bidrar också till en hög och jämn luftfuktighet, vilket i sin tur garanterar en god matförvaring.

Snabbkylning
Snabbkylningsfunktionen innebär att maten blir nedkyld till lämplig lagringstemperatur på halva tiden jämfört med ett normalt kylskåp. En hopfällbar flaskhållare på kylen utnyttjar snabbkylningsfunktionen, som aktiveras via en knapp.

Temperaturskillnader i skåpet
Varm luft stiger och kall luft sjunker. Det betyder att temperaturen i kylskåpet varierar på grund av köldplattans placering och utseende. Det är således olika temperaturer i olika delar av skåpet.

Statisk kyla
Skapas med hjälp av kylplattan. Storleken på kylplattan avgör var i skåpet det blir kallast. Det är svårt att få en jämn temperatur i hela skåpet. (Källa: Electrolux)

ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!