Foto: Peter Öberg

Här finns framtidens gröna hus

Deras vision är att Umeå ska bli världsledande, och nu skapar Nätverket för hållbart byggande och förvaltande en ny mötesplats. Byggmässan Nolia Bygg går av stapeln den 24-25 september, och målet är redan klart. – Det gäller att nå ut med information till marknaden. För mig handlar förändring om kunskap. Ju mer kunskap, desto större möjlighet till förändring och förbättring, säger Christer Johansson.

Sveriges energianvändning är högre än i många andra länder. Ett kallt klimat och en energiintensiv industri har präglat landets energisystem, och svenska folket är i dag dyra i drift. Användningen av el i hushållen har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet, allt eftersom innehavet av hushållsapparater har eskalerat i takt med den teknologiska utvecklingen. Uppvärmning och ventilation har dock sitt pris, och i dag står bostads- och servicesektorn för cirka 39 procent av Sveriges totala energianvändning. Men i Umeåregionen tycks man ha bestämt sig för att ändra på detta.

Enkelt spara pengar
Som en del av sin satsning att göra Umeå världsledande för byggande och förvaltande i kallt klimat, arrangerar nu Nätverket för hållbart byggande och förvaltande en byggmässa, där framtidens boende och energieffektivitet är på tapeten. En av de inblandade är Christer Johansson på Umeå kommun.
– Nolia Bygg är en ny mötesplats som är tänkt att bli ett återkommande inslag här i Umeå. Det kommer bland annat finnas möjlighet att diskutera med utställarna och ta del av information, för att på så sätt få mer kunskap. Många kommer att bli överraskade av hur enkelt det kan vara att spara energi och pengar, och samtidigt värna om miljön. Vi arrangerar även studiebesök till några av de lågenergihus som byggts i regionen, säger Christer.

Publik lördag
Dörrarna till Nolia Bygg står öppna den 24 och 25 september. Fredagen är till för fackbesökare, och innehåller seminarier från tidigt på morgonen till sent på eftermiddagen, medan lördagen kommer vara en publik dag. Det som kommer att dominera mässan är montrarna med lågenergihus, där besökarna bland annat kommer att kunna ta del av projektidéer och byggprocesser.
– Noggrannhet vid materialval och byggande är naturligtvis väldigt viktigt, och det är bland annat sådana detaljer vi kommer att ta upp. Det krävs stor kunskap och precision för att bygga ett lågenergihus, men det står ju där i minst 50 år, så det kommer att betala tillbaka, säger Christer.

Vill påskynda utvecklingen
Förutom sin roll som koordinator och planerare i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande, leder Christer Johansson även Umeåprojektet Energieffektivt byggande i kallt klimat. Initiativet är ett sätt att ytterligare påskynda utvecklingen av energieffektiva lösningar.
– Det finns idag byggtekniker som gör det möjligt för husägare att få ned energikostnader och driftkostnader betydligt. Under mässan kommer Umeå Energi och Anticimex bland annat att gå igenom hur äldre hus kan renoveras och göras mer energismarta. De kommer även att lotta ut en energikartläggning till någon som anmält sin villa eller bostadsrättsförening, säger Christer.

Smarta detaljlösningar
En energikartläggning är en metodisk genomgång av ett hus energianvändning, med syfte att statusbestämma och optimera energiförbrukningen, samt att hitta åtgärder till förbättring. För att göra uppvärmningen av ett hus energieffektiv, måste huset nämligen vara tätt inifrån och inte släppa ut någon värme.
– Det som skiljer ett lågenergihus från ett traditionellt hus, är just energi och uppvärmning. Med smartare detaljlösningar skapas mindre köldbryggor och mindre värmeläckage. Man får helt enkelt ner driftkostnaderna, och sparar på så sätt pengar, säger Christer.

Finns mer att göra
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande startades 2009, med fokus på lokala projekt och långsiktiga mål. Christer Johansson gillar det man lyckats uträtta så här långt, men det finns mycket kvar att göra och han är långt ifrån tillfredsställd.
– Att förändra sättet att tänka kräver vilja och ansvarstagande från alla parter, inte bara från oss som är aktiva inom nätverket, utan även från allmänhetens sida. Vi kommer visa att energieffektivt byggande fungerar, sedan är det upp till Umeåborna att ta chansen.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!