Foto: Mikael Sundberg

Så slipper du möta Torbjörn

Så här års är väglaget förrädiskt med tunna ishinnor på vägarna, något som kan orsaka både dikeskörningar och seriekrockar. Torbjörn Lundgren har arbetat som trafikpolis i mer än 30 år och menar att olyckor sällan sker enbart på grund av vädret utan ofta på att föraren missbedömt situationen och agerat fel. – Trafikolyckor sker ofta på grund av nonchalans och risktaganden. Är det halt på vägen är det viktigt att anpassa hastigheten efter väglaget, säger Torbjörn Lundgren.

Olyckor föregås ofta av att förare inte håller avstånd till framförvarande bil, och på grund av detta sker också många seriekrockar. Det vanligaste felet en trafikant gör i trafiken är att inte hålla den lagliga hastigheten, vilket leder till att föraren inte hinner bromsa i tid. Ett annat vanligt trafikbrott är också att många åsidosätter väjningsplikten.

Män begår fler trafikbrott
– Många tar risker och nonchalerar regler istället för att kommunicera med varandra. Det måste finnas ett ömsesidigt hänsynstagande i trafiken, säger Torbjörn Lundgren. Om alla följde reglerna skulle det inte finnas trafikolyckor. Män begår i allmänhet mer trafikbrott än kvinnor, vilket kan bero på att kvinnor har ett mer defensivt körsätt. Jag tycker det ligger något i att ”om alla män körde som kvinnor så skulle trafiken bli säkrare”.
Torbjörn Lundgren vikarierar som chef på trafikavdelningen i Umeå, och har 33 års erfarenhet inom yrket.
Efter så många år inom yrket, känner du någon mättnad?
– Nej, jag får betalt för att göra det roligast jag vet! Jag får köra MC på sommaren och skoter på vintern då vi ofta hjälper till i Tärnaby och Hemavan när det behövs förstärkning under exempelvis påsken. Dessutom är det bästa med mitt jobb att ingen dag är den andra lik. Vanliga uppdrag under en arbetsdag kan vara kontroller av hastighet, nykterhet, bilbälte och kontroll av yrkes- och fordonstrafik. Gör någon ett regelbrott så börjar vi alltid med att förklara och prata med dem om brottet de gjort sig skyldig till. Det sämsta med jobbet är när man blir kallad till trafikolyckor och det finns skadade människor, säger Torbjörn Lundgren.

Nervevade rutor mitt i vintern
Att ha svarttonade framrutor på bilen är mycket vanligt bland ungdomar, men olagligt. Likaså sänks kommunikationsförmågan för de som spraymålar baklyktorna för att få en cool effekt på skenet, något som försämrar belysningen med 70-80%.
– När vi mitt i vintern möter ungdomar som kör med nervevade rutor, är det lätt att misstänka att de har tonat dem. För vem kör med öppna rutor en kall vinterdag? menar Torbjörn Lundgren.
Istället för att vara ovetande om någon trafikregel, rekommenderar Torbjörn Lundgren att besöka Vägverkets hemsida www.vv.se. Med hjälp av en virtuell körskola hittar du många svar, bl.a. med hjälp av animerade filmer.
Victoria Eliasson
Anna Berggren

Fler Artiklar
Klicka och läs!