Foto: sxc

Lönsamt med mäklare

Andelen mäklade villaöverlåtelser har ökat i Sverige. Men skillnaderna mellan länen är stora. En klar majoritet av stockholmarna använder sig av fastighetsmäklare medan mindre än hälften av alla villaöverlåtelser i Jämtland sker via en mäklare.

Siffrorna är baserade på den mätning Värderingsdata har gjort på uppdrag av Mäklarsamfundet. Statistiken visar att antalet mäklarförmedlade affärer har ökat från 77 till 85 procent i riket. Stockholm dominerar mellan länen med 93 procent mäklarförmedlade affärer medan Jämtlands län hamnar på 49 procent.
– Det handlar om mycket stora belopp i storstadsregioner, och då känns det extra tryggt att ta hjälp av en kunnig fastighetsmäklare. I glesbygden finns det en högre andel privatförmedlade överlåtelser eftersom fastigheterna håller lägre priser. Men i många fall har man också mer tid och intresse av att skötaaffären själv, säger Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch.
Statistiken visar också att mäklarförmedlade affärer i Sverige ger i snitt 20 procent högre försäljningspris än vid privatförmedlade affärer. Att anlita en professionell mäklare lönar sig alltså oftast rent ekonomiskt. I riket liggermedelvärdet av köpesumman för en villa på 1 735 kr.

Anlita mäklare lönar sig
– Eftersom en villaaffär handlar om miljonbelopp är det naturligtvis positivt för säljaren att använda sig av en fastighetsmäklare. Argumentet om att spara kostnader genom att inte använda sig av fastighetsmäklare är rent missvisande. Tvärtom lönar det sig oftast, säger Lars Kilander.
I mätningen har en rikstäckande inventering av samtliga överlåtelser av villor och fritidshus utförts. Statistiken redovisar för hur förhållandet ser ut mellan mäklarförmedlade- och privatförmedlade villaöverlåtelser, både vad gällerandelen affärer och skillnader i priser. (Källa: Mäklarsamfundet)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!