Foto: SXC

Klassikern: Colosseum

Colosseum är en stor, ellipsformad amfiteater (byggnad som var avsedd för stora skådespel) i Rom, uppförd mellan 72 och 80 e.Kr. Kejsar Vespasianus började bygget som slutfördes av hans son Titus.

Under romerska rikets tid hade man på Colosseum strid mellan vilda djur, avrättningar, gladiatorspel och teater för en stor publik. Cirka 50 000 åskådare fick plats. Många djurhetsningar och gladiatorspel utfördes emellertid på Circus Maximus söder om Palatinen. Man satte även ut kristna på gladiatorarenan för att bli dödade av lejon.
Colosseum har en omkrets på 524 meter och är 48 meter hög. Byggnaden fick sitt namn efter en enorm staty av kejsar Nero som stod vid sidan om byggnaden, i riktning mot Forum Romanum. Neros staty, som var 40 meter hög, var utförd i förgylld brons.
Det officiella namnet på Colosseum är Amphiteatrum Flavium eller Den flaviska amfiteatern, eftersom den uppfördes under den tid då den flaviska ätten innehade kejsarmakten.
Statyn av Nero smältes senare ner för tillverkning av vapen. Även armeringen till Colosseum drogs ut och smältes ner till vapen, vilket ledde till att en stor del av byggnadens yttre del rasade samman vid ett jordskalv.
Efter detta har stora mängder vit marmor bortförts från byggnaden, bland annat till bygget av Peterskyrkan och Fontana di Trevi.

Fler Artiklar
Klicka och läs!