Foto: Mikael Sundberg

Svar på alla frågor

Onsdagen den 24 februari anordnar Villaägarna i Umeåregionen en husköpar-/säljardag i Dragonskolans aula. Målet med arrangemanget är att ge information och råd till alla, köpare som säljare. – Vi finns till för att skapa mellannytta, för att förverkliga villadrömmen. Alla ska kunna bo i eget hus, säger styrelseordförande Anders Nilsson.

Att vara villaägare är inte alltid lätt, det kräver både planering och uppoffringar, och när ekonomin tryter är det svårt att veta vilka åtgärder man ska vidta. Men efter en nedgång i ekonomin för landets villaägare, verkar vindarna vara på väg att vända.
Under onsdagen den 24 februari hålls en husköpar- /säljardag i Dragonskolans aula. Det är Villaägarna i Umeåregionen som står bakom arrangemanget, där råd och vägledning kommer ges till alla som har funderingar kring villaägande, och styrelseordförande Anders Nilsson är optimistisk.
– Den här dagen vänder sig till alla, både köpare och säljare. Det kommer att hållas föredrag och anordnas frågestunder, där man kommer att kunna få information från fastighetsmäklare och jurister, såväl som försäkrings- och banktjänstemän. Vi vill visa vilka möjligheter det finns i den här regionen, och det ska verkligen bli roligt, säger Anders.

Inte bekymrad
Enligt den senaste boindex-mätningen, Swedbanks metod för att bedöma hur Sveriges invånare har råd med villaboende, förbättrades ekonomin för villaägarna i Umeå under tredje kvartalet 2009. Förklaringen till detta går att hitta i rekordlåga räntor och höga inkomster. Men de låga räntorna har även medfört att hushållen har fått ökade skulder, och en höjning av Riksbankens styrränta skulle innebära att hushållen får det gradvis svårare att få råd med sina husköp. Trots dessa förutsättningar är Anders Nilsson inte bekymrad över villaägarnas situation.
– Visst kommer det krävas vissa åtgärder, men om man planerat sitt boende rätt kommer inte en eventuell höjning av styrräntan att ställa till med några problem. Det är just sådan typ av information vi kommer att erbjuda under vår husköpar- och säljardag, säger Anders.
Ett jobb i det tysta
Villaägarnas Riksförbund bildades 1952, med målet att påverka bostadspolitik, ge råd och upplysningar, samt att erbjuda sina medlemmar förmåner som förbättrar villkoren för deras villaboende. Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt, och av landets cirka 310 000 medlemmar, finns drygt 4000 av dem i Umeå. Anders Nilsson har varit styrelseordförande i Västerbottensregionen sedan 2004.
– Min roll som styrelseordförande innebär lite grann att jobba i det tysta. Eftersom det här är en sidosyssla blir det lite annorlunda arbetstider, men tack vare att jag är egen företagare, passar det mig rätt bra. Jag har varit ordförande i sex år och trivs med det, men då har vi också en väldigt bra styrelse, som verkligen gör nytta, säger Anders.

Samarbetar med lokala företag
Förutom hans position som styrelseordförande i Västerbottensregionen, är Anders Nilsson sedan 2009 även ledamot i Riksförbundets styrelse. Men detta åtagande är inte något som påverkar hans lokala uppdrag.
– I förbundsstyrelsen arbetar man främst med bostadspolitik på riksnivå, men jag kommer att fortsätta bidra till att skapa nytta för våra lokala medlemmar. Vi kommer anordna aktiviteter och informationskvällar, samt ge våra medlemmar ytterligare förmåner. Mycket av det här görs möjligt genom att vi samarbetar med många lokala företag, som hjälper till att ge oss de här möjligheterna, säger Anders.

Planering under en längre tid
Husköpar- /säljardagen är ett tydligt exempel på Villaägarnas verksamhet. Planeringen har pågått under en lång tid, och arbetet att hitta och intressera passande personer som kan medverka, har delats upp inom styrelsen.
– Vi arrangerade en sådan här dag för några år sedan, och då fick vi ett väldigt bra mottagande, med fullt hus och väldigt nöjda besökare. Det är ett bra tecken när man måste ta in extra stolar, för att alla ska kunna sitta. Vi har verkligen fått utnyttjat vårt breda kontaktnät, men i slutändan tycker jag att vi lyckats samla ihop en bra grupp med talare och det ska verkligen bli roligt att se vilken uppslutning det kommer att bli, säger Anders.
Den som väntar får se, den 24 februari vet vi.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!