Foto: Volvo

Bästa tipsen för barnens säkerhet

Barnföräldrar är mer noga med sin egen säkerhet än sina barns i bilen. 89 procent av föräldrarna anger att de själva alltid använder bilbälte i Trygg-Hansas senaste undersökning om barn och säkerhet. Men endast 66 procent anger att deras barn över sex år alltid använder bilbälte eller sittkudde.

Enligt Trygg-Hansas undersökning slarvas det en hel del med bilsäkerheten för barn. 15 procent av föräldrarna anger ”aldrig” när Trygg-Hansa frågar hur ofta deras barn över sex års ålder använder bilbälte eller sittkudde. Det framkommer i samma undersökning att även mindre barn ibland åker utan bilbarnstol. Tre procent av 0-2 åringarna åker utan bilbarnstol någon gång i månaden, och åtta procent av 3-5 åringarna. Det är främst korta sträckor inom villaområden som det slarvas med bilbarnstol och bälte.
– Det är skrämmande statistik, bilbälte är en förutsättning för säkerhet i bilen, oavsett ålder eller hur lång körsträckan är, säger Zara Lindberg, expert inom barnförsäkringar på Trygg-Hansa.

Stora påfrestningar
Ett barns huvud är betydligt större och tyngre i förhållande till kroppen jämfört med en vuxens och muskler och ligament är inte alls färdigutvecklade. Vid en krock kastas huvudet framåt och bakåt med en våldsam kraft och utsätts därför för en enorm påfrestning. Barn som är kortare än 135 centimeter ska därför alltid använda en särskild skyddsanordning i bilen, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.

Sitter felvända i bilen
Barn under fyra år ska för att åka säkert i bilen sitta bakåtvänd i en bilbarnstol. Men hela 68 procent av Sveriges 3-4-åringar sitter trots det framåtvända i bilen, vilket är en ökning med nio procent från året innan. Risken för att dödas eller skadas svårt är fem gånger högre bland små barn som åker i framåtvända bilbarnstolar jämfört med bakåtvända.
– Innan man köper en bilbarnstol ska man montera den i bilen och låta barnet provsitta. Olika stolar ger nämligen olika utrymme. Barn bör åka bakåtvänt så länge det är möjligt, gärna upp till en vikt av 25 kg, även om barnet är äldre än fyra år, säger Zara Lindberg.

Krockkudde inget för barn
Ett barn som är kortare än 140 cm och som inte använder bilbarnstol längre ska heller inte sitta på en plats där det finns krockkudde, då detta inte är anpassat för barn. Vissa krockkuddar går att koppla ur på egen hand, men i annat fall ska man vända sig till en auktoriserad återförsäljare av ens bilmärke för att få hjälp med det.
Källa: Trygg-Hansa

Fler Artiklar
Klicka och läs!