Foto: Fastighetsbyrån

Förvirring kring osynliga och dolda fel

Många husköpare är osäkra på vem som bär ansvaret för så kallade osynliga fel som upptäcks efter ett husköp. Det visar en rapport från Anticimex där 200 nyblivna husägare har intervjuats om i vilken utsträckning de känner till sitt ansvar för brister och fel som visar sig först efter husköpet.

– Mycket uppmärksamhet har ägnats åt säljarens ansvar i samband med husaffärer, mer sällan diskuteras det ansvar köparen har. Det har lett till att många köpare känner sig bättre skyddade än vad de egentligen är, säger Mats Samuelsson på Anticimex.
Anticimex rapport visar att det råder en begreppsförvirring mellan ”dolda fel” och ”osynliga fel”. I det sistnämnda fallet handlar det om fel och brister som köparen med anledning av husets ålder och skick borde ha haft anledning att misstänka, även om felen inte upptäcktes vid besiktningen. När fall av det slaget prövas rättsligt, är domarna i de allra flesta fall till säljarens favör.

Tre situationer
I Anticimex undersökning fick husköparna svara på vem de trodde hade ansvaret i tre olika situationer där ett osynligt fel upptäckts. 49 procent kände inte till att köparen var ansvarig för den fukt som upptäcktes i en gammal vägg, 43 procent av de tillfrågade kände inte till att de skulle ha burit kostnadsansvaret för den fukt som trängde ner från ett äldre badrum till våningen under och 47 procent var ovetande om att en fuktskada under den 25 år gamla takpappen var köparens ansvar.
– Att åka på ytterligare en kostnad för ett osynligt fel är inte vad nyblivna husägare drömmer om, säger Mats Samuelsson på Anticimex. Många obehagliga överraskningar och orosmoment kan dock undvikas, allt fler köpare väljer exempelvis att teckna en så kallad köparansvarförsäkring.
Rapporten visar också att så många som 86 procent av de tillfrågade tror sig ha medelgoda eller bra kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, vilket tyder på att mäklarna i de allra flesta fall är mycket bra på att informera parterna. Dock är nästan 6 av 10 oroliga inför sitt husköp och då framför allt för fukt och mögelskador. (Källa: Anticimex)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!