Mindre slitage med bilvärmare

Bilvärmare ger många fördelar som till exempel minskat slitage på bilens motor, lägre bränsleförbrukning och isfria bilrutor. Men el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination.

Alla elektriska produkter som används utomhus ska vara anpassade för det. Bilvärmarens anslutningssladd ska, om den används utomhus, vara märkt med IP 44 eller högre siffervärde.
Kontrollera anslutningssladden regelbundet. Uttag, sladd och stickpropp får inte vara skadade. Locket på uttagsstolpen ska alltid vara låst om uttaget saknar petskydd eller är monterat på en lägre höjd än 1,7 meter över marken.
— Lämna aldrig kvar anslutningssladden i uttaget när bilen inte är ansluten, säger Bosse Johansson vid Elsäkerhetsverket.

Förvara sladden torrt
Undersök locket till intaget på bilen så att det stängs och håller tätt efter att sladden tagits bort. Låt inte anslutningssladden vara upplindad på bilens utsida medan du kör. Slask och salt försämrar stickproppens funktion och kan medföra risk för brand och personskada. Förvara anslutningssladden på en torr plats när den inte används.
Det är viktigt att bilvärmaren och karossen är jordade och att bilen alltid ansluts till ett jordat uttag utomhus. Anslut aldrig bilvärmaren till ett eluttag inomhus. Kläm heller inte fast anslutningssladden i bilfönstret eller i bildörren eftersom detta kan göra bilen strömförande. Bilvärmaren bör vara ansluten via en jordfelsbrytare. Är du osäker på om en jordfelsbrytare skyddar uttaget för din bilvärmare ska du kontakta en fackman.
Som ägare eller nyttjare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är korrekt gjorda. Du är även ansvarig för att de produkter som ansluts och används är säkra, till exempel motor- och kupévärmare. (Källa: Elsäkerhetsverket)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!