Foto: Volvo

Trepunktsbältet fyller 50 år

Den 13 augusti i år firade bilbältet sin 50-årsdag. Detta datum år 1959 levererades nämligen den första bilen utrustad med ett trepunktsbälte. Men trots att säkerhetssystemet genom åren varit oomtvistat, och under 2008 räddat 13 000 människoliv inom EU-länderna, finns det fortfarande en potential på närmare 50 sparade liv per år bara i Sverige om alla alltid använde bilbälte. – Givetvis ska vi sträva mot 100 procents bilbältesanvändning och inte vara nöjda med de 90 – 95 procent vi har i dag, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Under de senaste åren har det i genomsnitt omkommit cirka 200 bilförare per år. Närmare 80 av dessa var obältade. Enligt Vägverkets analys hade åtminstone hälften av dem som inte använt bälte, cirka 40 personer, överlevt om man varit bältad. Därtill ska också läggas de ca tio obältade passagerare som omkommit.
– Att använda säkerhetsbältet är en enkel åtgärd för att dramatiskt minska risken att skada sig allvarligt eller dödas vid en trafikolycka. På ett sätt är det synd att polisens kontroller behövs för att uppnå en ökad bältesanvändning – det borde vara självklart för alla att använda säkerhetsbältet då man färdas i bil eller annat fordon med säkerhetsbälte, säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.
Ökad användning
Bältesanvändningen är i ett europeiskt perspektiv hög i Sverige. Bland förare och framsätespassagerare är bältesanvändningen på landsväg cirka 95 procent i personbil och för baksätespassagerare cirka 85 procent. I tätort ligger bältesanvändning i framsätet på cirka 90 procent. Bland förare av tunga lastbilar har användningen ökat något de senaste åren, men är fortfarande låg, endast 40 procent av förarna är bältade. Trots att flera studier visar att bältesanvändningen i buss leder till minskad risk att skadas eller omkomma är bältesanvändningen i buss tyvärr fortsatt låg. Det finns också en stor brist på kunskap hos allmänheten om vad som gäller kring bältesanvändning i buss. Bältesanvändningen bland taxiförare har däremot ökat kraftigt de senaste åren och var 91 procent i fjol.
– Trots att vi har ett säkerhetssystem som reducerar risken att dödas eller skadas vid en kollision med ca 50 procent, så väljer vissa människor att sitta obältade. Så länge det finns personer som till och med hittar på knep för att gå runt ljud- och ljussignalen från bältespåminnaren för att slippa använda bilbältet, måste vi oförtrutet arbeta vidare med övervakning kombinerat med information i hopp om att stärka den allmänna riskmedvetenheten, säger NTF:s vd, Jan Sandberg. (Källor: Vägverket & NTF)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!