Foto: Liftarn/Wikipedia

Polisbilar i Sverige och världen

Även om vi idag förknippar polisbilar med Volvo och Saab såg det en gång i tiden annorlunda ut. Efter andra världskriget var de flesta av polisens bilar i Sverige amerikanska.

Även om det funnits polisbilar tidigare, var det under 1930-talet som de på allvar blev en del av polisernas vardag. Med anledning av Ådalskravallerna 1931 organiserades 1933 statspolisen som vid behov skulle kunna förstärka de lokala polisdistrikten. De första proven med radioförsedda bilar gjordes i Göteborg 1933 och i Stockholm införskaffades radiobilar 1939.
Efter kriget kom statspolisen att ofta använda amerikanska bilar som Chevrolet, Dodge, Plymouth och Ford. De första svart-vita polisbilarna infördes vid statspolisen 1958. Svart-vit målning blev allmän 1965, i samband med polisens förstatligande, med undantag för polisens civila bilar för trafikövervakning.

Protester från Norrland
Ursprungligen var taken tänkta att vara vita, men norrlandslänen protesterade eftersom bilarna då inte skulle synas med tanke på snön längs vägarna. Sedermera övergick man till en blå/gulrandig stripe som sattes på helt vita bilar. I maj 2005 beslutade Rikspolisstyrelsen att nya märkningar på polisbilarna skulle införas under följande höst. De nya blå och gula märkningarna är högreflekterande och gör att polisbilarna blir närmast självlysande i mörker.
Även om Volvo och Saab är vanligast idag används andra bilar av polisen också. Det ryms även en Porsche i svensk polisbilshistorik. Mellan 26 maj 1970 och 29 mars 1973 användes en Porsche 911 av polisen i Ljungby. (Källor: Polisen och Wikipedia)
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!