Foto: Yvonne Palm-Lundström

Sätt barnen säkert i bilen

Andelen treåringar som sitter i framåtvända barnstolar minskar men fortfarande sitter sex av tio treåringar fel, visar en undersökning. Barn som sitter bakåtvänt i bilen sitter fem gånger säkrare än barn i framåtvända barnstolar. Trots att bilbranschen tillsammans med andra trafiksäkerhetsaktörer har enats om en gemensam policy för hur barn ska sitta i bilen, är det fortfarande många som inte gör rätt.

Folksam har i en enkätundersökning till föräldrar till 3 000 barn till och med fem års ålder undersökt hur föräldrar placerar sina barn i bilen. Resultatet visar på en fördubbling av antalet treåringar som sitter bakåtvända men siffrorna visar samtidigt att sex av tio barn fortfarande sitter fel. Att sitta i en framåtvänd barnstol gör att barnen löper fem gånger så hög risk att skadas vid en kollision då de med sina svaga nackar och tunga huvuden inte bör sitta framåtvända före 4-5 års ålder.
– Det är i och för sig glädjande att den tidigare negativa utvecklingen av hur barnen placeras nu är bruten. Dock är det oroande att 60 procent av barnen i treårsåldern fortfarande sitter vända framåt i bilen och att barnen vänds framåt alltför tidigt, säger Sigrun Malm, trafikforskare på Folksam.

Säkrare i framsätet
För att undersöka vilka råd som småbarnsföräldrarna får av bilhandlare ringdes ett antal bilhandlare upp och tillfrågades om barn i bil. Trots den policy där barnens säkerhet sattes i centrum, och som en majoritet av generalagenterna för bilmärkena undertecknade under 2006, så rekommenderar tre fjärdedelar av de undersökta bilförsäljarna att barnen sitter säkrare om de placeras i baksätet.
– Att det är säkrare att placera små barn i baksätet är felaktigt. Det är en gammal, seglivad myt som det inte finns något belägg för. Tvärtom rekommenderar vi att barnet placeras i framsätet eftersom det är lättare att skapa utrymme för bakåtvända 3-4-åringars ben. Dessutom har föraren uppsikt och kontroll över barnet. I takt med att barnet växer ur utrymmet i baksätet ökar dessutom sannolikheten att barnet vänds framåt i tidig ålder, vilket är direkt farligt, avslutar Sigrun Malm.
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!