Kvinnors bilval ger lägre klimatpåverkan

I Stockholm har nya bilar registrerade på män ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 179 gram per kilometer, medan bilar registrerade på kvinnor har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 161 gram per kilometer – en skillnad på tio procent.

Det kvinnliga bilvalet var under första halvåret 2008 i genomsnitt åtta procent klimatsmartare än det manliga. Störst var skillnaden i Storuman, där kvinnornas bilval i genomsnitt hade 23 procent lägre klimatpåverkan än männens. I 268 kommuner hade kvinnornas bilval lägre klimatpåverkan än männens, medan männens bilval hade lägre klimatpåverkan endast i 21 kommuner kommuner.
– Kvinnor väljer klart klimatsmartare bilar. En viktig del i arbetet med att minska bilens klimatpåverkan är alltså att tänka mer kvinnligt, säger Kristina Birath, Gröna Bilister.
Kvinnor kör i nästan dubbelt så hög grad särskilt bränslesnåla bilar som männen, medan andelen särskilt bränsleslukande bilar är mer än dubbelt så hög hos män som hos kvinnor, allt enligt underlagsrapporten för Bilindex, framtagen av Naturvårdsverket och Vägverket.
– Den typiske stadsjeepsföraren är en man, medan huvuddelen av de nya snåla miljöbilarna körs av kvinnor. Det är en könsuppdelning vi måste bryta – många fler manliga bilister måste börja tänka kvinnligt i sitt bilval, säger Kristina Birath. (Källa: Gröna Bilister)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!