Foto: SXC

Fem tips som räddar dig och din bostad

Bränder som orsakar dödsfall ökar för varje år och de flesta svenskar har en brandvarnare i sitt hem, visar Trygg-Hansas senaste undersökning om brandskydd i hemmet. Dock har knappt hälften av de svenska hushållen en brandsläckare att släcka elden med om olyckan är framme.

Trygg-Hansas undersökning om användning och underhåll av brandskydd i Norden visar att endast 49 procent av svenskarna har en brandsläckare i hemmet. Det är en betydligt lägre siffra än de 93 procent som har den enligt lag obligatoriska brandvarnaren i hemmet. Genom att komplettera brandvarnaren med en brandsläckare får man mycket bättre möjligheter att hindra en mindre brand från att utvecklas till en stor brandkatastrof.
– Det kan ta några minuter för ett rum att övertändas och fyllas av giftig rök, säger Håkan Franzén, produktspecialist för hus- och hemförsäkringar på Trygg-Hansa. På den korta tiden hinner inte brandkåren fram, och det är viktigt att i första hand rädda sig själv och sin familj. Efter att först ha försäkrat sig om att ingen är i fara kan man tänka på att själv försöka släcka branden, och då är brandsläckaren ett perfekt hjälpmedel.

Lag i Norge
Trygg-Hansa har intervjuat drygt 1 000 svenskar om deras brandskydd, och samma undersökning har genomförts i Norge och Danmark. Skillnaderna mellan de olika nordiska länderna är stora och i Danmark har endast 30 procent av hushållen en brandsläckare. I Norge har hela 96 procent av de tillfrågade brandsläckare i hemmet och Norge har till skillnad från de övriga nordiska länderna en striktare lagstiftning vad gäller brandskydd i hemmet.
Även inom Sverige finns det regionala skillnader. I södra Sverige har endast 45 procent brandsläckare i hemmet. I Norra Sverige och Mellansverige är motsvarande siffra 51 respektive 52 procent. (Källa: Trygg-Hansa)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!