Foto: Peter Öberg

Svenskarna tar bilen till arbetet

Bilen är det dominerande sättet för svenskarna att ta sig till jobbet. Men nästan var femte svensk väljer istället cykeln. Få väljer att åka kommunalt. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

40 procent tar bilen
Undersökningen visade på stora skillnader mellan länen. Stockholmarna använder inte så överraskande kollektivtrafiken mest – 44 procent tar buss eller tunnelbana till jobbet. Västernorrland har flest bilburna med 57 procent, men också högst andel som går till jobbet – 17 procent. I Västerbotten cyklar hela 31 procent till sin arbetsplats. Västerbotten är det enda län i Sverige där det är fler som cyklar eller går än som åker bil till jobbet. 40 procent tar bilen. Endast sex procent använder sig av kollektivtrafiken, vilket är en av de lägsta siffrorna i landet. (Källa: If)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!