Foto: Amanda Björk

Bättre koll på aktier och pensioner

Vad är egentligen skillnaden och sambandet mellan fonder och aktier? Hur orolig bör man vara för sina bankbesparingar? Varför kan man säga att 5,5 miljoner personer i Sverige är indirekta aktieägare? Aktiespararna i Umeå hjälper Bil & Bostad att reda ut begreppen.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund består av 150 lokalavdelningar, däribland en i Umeå. Vi har talat med ordförande Alf Björck, Dick Sundelin, Kjell-Olof Persson och Karl Göran Isaksson från ledningsgruppen i Umeå samt Claes-Göran Olsson, chef för Aktiespararnas medlemsaktiviteter, för att få mer kunskap om pensioner, aktier och sparande i allmänhet.
Idag har 550 000 människor i Sverige ett direkt sparande i aktier, vilket är en historiskt låg siffra. Till stor del på grund av premie- och tjänstepensionen, som avsätts till fondsparande, så sparar däremot 5,5 miljoner personer i fonder.
– De flesta fonderna investerar i aktier vilket medför att denna typ av fonder är ett indirekt sparande i aktier. Det betyder att de flesta svenskar i arbetsför ålder indirekt är aktiesparare! säger Alf Björck.

Intresse väcks
Kjell-Olof Persson påpekar:
– Jag rekommenderar att alla ska sätta sig in i sitt fondsparade och undersöka vilka aktier fonden har gjort sina investeringar i.
Eftersom man själv har möjlighet att välja de fonder som ens premie- och tjänstepension ska sparas i är det ofta där intresset för aktieägande börjar. Därifrån är steget inte långt till att bli intresserad av ett eget sparande i fonder och aktier…
Vad är då skillnaden mellan aktiesparande och fondsparande? Karl-Göran Isaksson förklarar:
– Vid fondsparande överlåter man till fondförvaltaren att välja och förvalta de aktier fonden består av. Ett sparande i aktier innebär att du blir delägare i det bolag som du investerar i. Du får rätt att gå på bolagsstämmor, få del av vinsten i bolaget i form av utdelning och i bästa fall få en värdeökning om aktiekursen stiger. Men aktiesparandet innebär alltid en risk, då värdet av ditt sparande minskar när aktiekurserna minskar. Det påverkar också kurserna på aktierelaterade fonder. Historiskt sett är dock aktiesparandet den bästa sparformen över en längre tid.
Claes-Göran Olsson tillägger:
– Därför är det viktigt att dela upp sitt sparande i fler bolag, i olika branscher. Det är lika viktigt att spara regelbundet och långsiktigt för att minimera riskerna. Regelbundet sparande gäller alla sparformer, såväl sparande i sparkonton, fonder, aktier eller andra sparprodukter.

Skaffa kunskap
Men om man märker att ens aktier eller pensionsfonder har rasat – vad gör man då?
– Då gäller det att skaffa sig kunskap om bolaget eller fonden ifråga. Hur ser utsikterna ut? Finns det möjlighet för det att förbättras? säger Alf Björck och tillägger:
– Det är där vi kommer in i bilden. Vi arbetar just för folkbildningen och för att ge våra medlemmar oberoende och objektiv kunskap om vad som är bra satsningar och inte.
Syftet med Aktiespararna är att hjälpa både erfarna och oerfarna med att starta eller underhålla ett långsiktigt och klokt sparande. Detta gör de genom att anordna träffar där bland annat representanter från olika bolag informerar om bolaget i fråga. De ger ut en tidning vid namn Aktiespararen som också gör just detta – erbjuder folkbildning och bolagsbevakning, för att se till sina medlemmars bästa intressen. Ett annat viktigt verktyg för att hålla sina medlemmar uppdaterade om viktig information i börsvärlden är deras webbplats aktiespararna.se.

Påverka pensionen
På grund av finanskrisen har tyvärr många i Västerbotten blivit varslade eller till och med uppsagda, och i det läget avråds man från att börja spara i aktier. Dick Sundelin säger:
– Förutsättningarna för sparande hos de flesta av oss är litet och för många inga alls. Om man är varslad eller arbetslös gäller det att spara på utgifter, och definitivt inte i aktier eller fonder. Det skall man göra om man har pengar över. Genom att förvalta PPM-sparandet på ett bra sätt kan man dock påverka sin framtida pension.
Aktiespararna ger dessutom det lugnande beskedet att vi inte riskerar någon liknande bankkollaps i Sverige, som USA har drabbats av, då vi har en statlig bankgaranti i Sverige. Det innebär att om en bank går i konkurs så går staten in och ersätter bankkunderna upp till 500 000 kr. Denna garanti utbetalas inom tre månader, men det är viktigt att kontrollera att den bank/det institut du sparar i omfattas av bankgarantin.
MIKAELA PETTERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!