Foto: A&D Studios

Besikta bilen på ett smidigt sätt

Även om de flesta svenskar besöker Bilprovningen varje eller vartannat år finns det vanligtvis en hel del frågetecken kring besiktningen. Här hittar du svar på några av de vanligaste.

Bilprovningens huvuduppgift är att vara till nytta för såväl samhället som den enskilda fordonsägaren.
Tanken är att genom kvalificerade och serviceinriktade kontroller öka trafiksäkerheten, värna om miljön och förbättra fordonsekonomin.
Bilprovningen har 2 000 medarbetare, omsätter 1,5 miljarder kronor varje år och genomför 5,4 miljoner besiktningar på 175 stationer.

Betala i förväg
Det smidigaste är att betala i förväg med inbetalningskortet som du får i samband med kallelsen (Obs! gäller endast kontrollbesiktning). I dagsläget är det privatpersoner med personbilar max 2 800 kg som erhåller ett inbetalningskort, men i framtiden kommer allt fler kunder att erhålla detta.
Med inbetalningskortet bekräftar du din reserverade tid på kallelsen, men den betalade avgiften går även att använda till annan tid för kontrollbesiktning än den reserverade. Du bokar då om tiden via internet eller telefon. Även vid utebliven besiktning ligger den förbetalda avgiften kvar och flyttas automatiskt vidare till den nya tiden som bokas. Du måste dock hålla dig till besiktningsperioden.

Kort eller kontant
Om du väljer att inte betala med inbetalningskortet eller inte har fått ett inbetalningskort bokar du via internet eller telefon och betalar sedan på stationen. Bilproveningen tar de flesta betal-, kredit- och bensinkorten. Det går också bra att betala kontant eller med check enligt Svenska Bankföreningens regler.

Ägarbyte
Inbetald avgift kan bara användas för kontrollbesiktning av angivet fordon så länge du äger det. Säljer du fordonet avbokar du tiden och får dina pengar tillbaka efter besiktningsperiodens utgång eller på din begäran. Den nya ägaren kan varken använda bokad tid eller inbetald avgift utan får själv boka en ny tid.

Kom ihåg att avboka
Bokad tid som inte används debiteras med halva avgiften. Avbokning sker via internetbokningen eller telefonbokningen.

nytt system = Mindre tid?
Det nya systemet kommer inte att påverka tiden du har på dig att besikta och boka. Du har fortfarande lika lång tid besiktningsperiod som tidigare. Vill du boka tid innan du har fått din kallelse kan du göra det via Internet eller telefon.
Anders Ericsson

Fler Artiklar
Klicka och läs!