Sekelskifte attraktivast på bomarknaden

Lägenheter från sekelskiftet och 20-talet är lättast att sälja på dagens marknad i de flesta av landets regioner. Undantaget är Norrland där 50- och 60-talens byggstilar är mer attraktiva. Det framgår av SkandiaMäklarnas Mäklarforum där 141 mäklare har rangordnat de vanligaste byggstilarna.

Mäklarforum är en kontinuerlig undersökning som vänder sig till samtliga mäklare inom SkandiaMäklarna på de 75 kontoren runt om i landet för att ge en bild av utvecklingen på marknaden och fånga upp trender. Sammanlagt deltog 141 mäklare i senaste Mäklarforum.
De senaste månaderna har bostadsmarknaden präglats av sjunkande priser, oro inför framtiden och längre försäljningsprocesser. För de mest attraktiva bostäderna har utvecklingen dock inte varit lika dyster och fortfarande noteras höga priser för välplanerade bostäder i områden där många vill bo.
– Försäljningen av en bostad påverkas av en rad olika faktorer och byggstilen har definitivt betydelse, även om det naturligtvis inte går att säga att alla sekelskifteslägenheter är lättsålda, påpekar Andreas Mühlich, marknadschef för SkandiaMäklarna.
Bostadens byggstil är en viktig faktor som avgör dess attraktivitet och i senaste Mäklarforum fick mäklarna ange vilka byggstilar som har störst attraktionsvärde. Frågan formulerades enligt följande: betygsätt vilka byggstilar (för lägenheter) som är generellt lättast att sälja på skalan 1-5, där 1=svårast att sälja och 5= lättast att sälja.
Sammanställningen av alla svar visar att sekelskifte toppar listan, med betyget 4,32 för hela riket. På andra plats kommer 20-talslägenheter, medan funkis är den tredje mest attraktiva stilen. Lägenheter från 1970- och 80-talen hamnar längre ner med betyg kring 3,0.
Samtidigt framträder flera geografiska skillnader. Till exempel anses nybyggda lägenheter vara mer lättsålda i Göteborg än i Stockholm och i Norrland är lägenheter från 1950- och 60-talen hetast.
– Nyckeln till en smidig och lyckad bostadsaffär är i regel att mäklaren har kunskap om den lokala marknaden, har nära kontakt med spekulanterna och marknadsför bostaden till rätt målgrupp. Det gör försäljningsprocessen mer träffsäker. Den som är på väg att sälja sin bostad bör diskutera igenom dessa frågor med sin mäklare, säger Andreas Mühlich. (Källa: SkandiaMäklarna)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!