Foto: Stockholmshem

Bostadsmäklarna tror på oförändrade priser

Oförändrade priser på villor och bostadsrätter. Det tror flest när Fastighetsbyråns mäklare förutspår hur prisutvecklingen på bostäder kommer att se ut under 2009. Något färre tror på en nedgång.

Fastighetsbyrån, med 220 kontor runt om i landet, har låtit sina mäklare svara på frågor om vad de tror om prisutvecklingen på villor, bostadsrätter och fritidshus under 2009.
När det gäller prisutvecklingen på villor tror 55 % av mäklarna att priserna kommer att ligga på samma nivå som i december 2008. 35 % tror på en prisnedgång och 9 % ser en uppgång som troligt.
Siffrorna för bostadsrätter ser nästan likadana ut. 56 % tror att bostadsrättspriserna kommer att ligga på samma nivå som december 2008. 34 % tror att priserna kommer att gå ner och 10 % tror på en uppgång.
– Just nu är det väldigt svårt att avgöra hur prisutvecklingen kommer att se ut. Givetvis kommer konjunkturen och sysselsättningen och vara avgörande. Dock tror vi att räntan kommer ha en stabiliserande effekt på priserna. Vi tror varken på stora nedgångar eller kraftiga uppgångar, säger Per Johnler, VD på Fastighetsbyrån.
Långsiktig investering
– Att pricka in när det vänder är jättesvårt. Om man funderar på att byta boende så trycker jag att man ska utgå från sina behov och inte stirra sig blind på priserna. Oftast är det ett nollsummespel men en bra investering i längden. Köp bostad för att bo och se till att alltid ha bra marginaler, säger Per Johnler.
46 % av mäklarna tror att priserna på fritidshus kommer att ligga på samma nivå som i december 2008. Lika många tror att priserna kommer att gå ner och 8% tror på en uppgång. (Källa: Fastighetsbyrån)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!