Renoverar trots krisen

14 procent av villaägarna i Sverige avbryter omedelbart alla renoverings-planer på grund av det ekonomiska läget. Å andra sidan svarar hälften att de fortsätter som planerat – men med sparade pengar. Samtidigt säger en av tio villaägare att de inte klarar av en höjning av räntan med en procent och var femte har inte råd att bo kvar i villan om en i hushållet blir arbetslös. Det visar siffror från tidningen Vi i Villas villapanel som 5 000 villaägare svarat på.

Villaägarna är en av de grupper som påverkas mest av finanskrisen då amorteringar och räntor står för en betydande del av deras hushållsekonomi. 14 procent av landets villaägare ställer omgående in sina renoveringsplaner. Samtidigt är det 27 procent som fortsätter som vanligt och 19 procent tänker investera i sitt hus på annat sätt – men då använder man sina sparade pengar. Var femte villaägare ska renovera badrummet och tolv procent ska göra om badrummet inom tolv månader.
– Trots krisen verkar det som om landets villaägare ändå klarar sig ganska bra. Var femte villaägare svarar till exempel nej på frågan i villapanelen om de är oroade över utvecklingen. 42 procent säger att de sparar pengar kontinuerligt. Att låna pengar är det inte tal om, säger Björn Vingård, chefredaktör Vi i Villa.
De nya siffrorna från villapanelen visar även att tio procent av landets villaägare inte har råd med en höjning av räntan med en procent. Ytterligare tolv procent är osäkra på om de klarar av en sådan höjning. 16 procent har inte råd att bo kvar i villan om en i hushållet blir arbetslös.
– Nästan var fjärde villaägare är väldigt oroad över hur finanskrisen påverkar deras ekonomi. 19 procent har belånat över 80 procent av marknadsvärdet och 26 procent betalar 25-50 procent eller mer av hushållets gemensamma inkomst till ränta och amortering, säger Björn Vingård.
När boendekostnaderna ökar sparar man ändå in på vissa saker. Det är nöjen i form av restaurangbesök man drar in på först. Renovering av huset hamnar först på fjärde plats.
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!