Foto: SXC

Framtidens bostäder styrs av miljöintresset

Starkare miljöengagemang, ändrade medievanor och intresse att bo i låga hus kan påverka framtidens bostadsbyggande. Utvecklingen går dock mot högre hus.

Det är byggkoncernen NCC Boende som undersökt hur bostadskunderna ser på framtiden. Även arkitekter, stadsplanerare, kommunala tjänstemän och NCC-anställda har fått säga sitt.
– En bild av framtiden har växt fram. Den visar att miljöengagemanget är här för att stanna och att medievanorna påverkar boendet, berättar Jeanette Henriksson, marknadschef för Region Stockholm på NCC Boende.
Kontrollerad energiförbrukning
Miljömedvetenheten har bitit sig fast och de tillfrågade anser att ansvaret ligger hos bostadsbyggarna och politikerna.
– De förväntar sig att bostäderna är energieffektiva vill gärna ha kontroll över sin egen energiförbrukning, säger Jeanette Henriksson.
Studien visar också att det finns en klyfta mellan dröm och verklighet.
– De flesta vill bo inne i stan, men husen ska helst inte vara högre än fyra våningar. Bristen på byggbar mark i centrum driver istället utvecklingen mot högre bostadshus med tio våningar eller fler, säger Jeanette Henriksson. (Källa: NCC)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!