Foto: H E snickerier

Populärt med furu

Trä är materialet svensken väljer för att skapa ett trivsamt hem. Över 90 procent tror att trä blir viktigare i heminredningar i framtiden. Trä föredras också när svensken väljer fasad. Över 40 procent föredrar hus med träfasad, enligt undersökningen Skog 2008.

– Miljömedvetenheten är självklart en bidragande orsak till det ökade intresset för trä, tror Bertil Stener direktör på Skogsindustrierna. Trä är förnybart och det finns gott om råvara i de svenska skogarna. Men intresset har också vuxit tack vare ökade kunskaper. Idag vet så gott som alla att man även kan bygga flervåningshus i trä.
De moderna flervåningshusen i trä har ofta putsad fasad, men enligt undersökningen Skog 2008, som genomförts på uppdrag av Skogsindustrierna, vill svenskar helst bo i hus med träfasad. Hela 43 procent av svenskarna bor helst i hus med träfasad. Motsvarande siffra för tegelfasad är 35 procent. Den putsade fasaden föredras av 17 procent av svenskarna.
Svenskarna väljer också trä för att skapa en hemtrevlig miljö. Nio av tio, 91 procent, tror att trämaterial kommer att bli viktigare i heminredningen de kommande åren.

Lokalt trä
Undersökningen Skog 2008 visar att lokala träslag är mest populära för inredning. Ek är allra populärast (34 procent), följt av björk (16 procent) och furu (15 procent). Frågar man endast kvinnorna är furu populärare än björk (17 respektive 16 procent). (Källa: Skogsindustrierna)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!