Foto: Mikael Ullén

Fotgängare lever farligt

Var fjärde bilist stannar inte för fotgängare som vill gå över vid ett övergångsställe. Det visar en granskning som Motormännen genomfört på tolv platser i landet.

Sammanlagt har Motormännens lokalklubbar genomfört närmare 2 000 observationer, när en fotgängare stått och väntat för att gå ut på övergångsstället eller precis tagit ett steg ut. 24 procent av bilisterna stannar inte alls för gående. Kvällstid ökar dessutom andelen som inte stannar till 26 procent, mot 23 procent i dagsljus.
– Sedan zebralagen infördes har antalet skadade fotgängare ökat med 10-15 procent. Många gående har missuppfattat lagen och tror att de bara kan gå rätt ut på ett övergångsställe. Men bilisterna måste också bli bättre på att släppa fram gående. Det handlar mycket om att förbättra samspelet mellan bilister och fotgängare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Yrkesförare stannar minst ofta
Antalet som stannar varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Sämst är bilisterna i Göteborg, där 35 procent inte stannar, följt av Helsingborg med 34 procent. Flest laglydiga finns i Falun, där enbart 12 procent bröt mot lagen. Motormännens studier visar också att yrkesförare stannar mer sällan än bilister. Totalt 31 procent av yrkesförarna stannar inte vid obevakade övergångsställen. Taxiförare stannar i något större utsträckning, 28 procent, jämfört med 32 procent för både buss och lastbil.
Den främsta orsaken till att bilister inte stannar är att fotgängarna inte tydligt visar att de vill gå över. Det uppger hela 74 procent av de svarande i en enkätundersökning från Motormännen. Nästan en av fem bilister upptäcker också den gående för sent för att hinna stanna.
– Med bättre ögonkontakt mellan bilister och fotgängare kan säkerheten på övergångsställen bli mycket högre. En viktig del är att förbättra trafikantutbildningen i skolan. I och med att färre tar körkort och dessutom senare är det extra viktig att tidigt lära sig hur man ska bete sig i trafiken, säger Niklas Stavegård.
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!