Foto: Bollebygdshus

Nu måste alla energideklarera

Ska du sälja din villa eller bygga nytt hus? Från och med den 1 januari 2009 behöver byggnaden en energideklaration. Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i huset och uppger ett referensvärde som gör det enklare att jämföra olika hus. Bil & Bostad har tidigare skrivit om den nya energideklarationen, men här är en kort sammanfattning av de viktigaste sakerna att tänka på.

Steg för steg – så här går det till att energideklarera huset:

1. Ta kontakt med en oberoende auktoriserad energiexpert, lista över experter finns på www.boverket.se och www.swedac.se. Du som husägare tar fram alla handlingar som behövs för att fylla i en så utförlig energideklaration som möjligt.
2. Underlaget och den ifyllda deklarationen skickas till energiexperten som går igenom allt material som rör huset, matar in alla uppgifter som krävs på Boverkets elektroniska formulär och godkänner energideklarationen. Boverket lagrar energideklarationen som är giltig i 10 år från utförandet.

3. Energideklarationen, åtgärdsförslag och en sammanfattning av resultatet skickas till husägaren.

4. Husägaren skall visa och överlämna energideklarationen till nya köparen då huset säljs.

5. Du som husägare står för kostnaden och ansvarar för att en energideklaration blir gjord. Ta reda på om du kan få rabatt på deklarationen via medlemskap i någon intresseorganisation. (Källa: Villaägarnas Riksförbund)

ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!