Foto: SXC

Bästa tipsen för privatekonomin

Nu är det redan 2009 och hög tid att planera ekonomin. Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark sammanfattar de viktigaste privatekonomiska förändringarna för 2009 och tipsar om vad man kan göra för att få mer pengar över i plånboken.

– Många kommer att få mer i plånboken förutsatt att de har ett arbete. Det beror framför allt på ytterligare sänkningar av inkomstskatten. Även räntesänkningarna kommer att innebära en stor lättnad för alla bostadsägare med rörliga bolån. En sänkning med 1,75 procentenheter innebär en dryg tusenlapp per månad för ett miljonlån efter skatteavdrag, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar och tillägger:
– Se över hushållets totala ekonomi och ta bort onödiga utgifter. Räkna även på hur olika typer av förändringar kan slå mot hushållsekonomin och bygg upp en större sparbuffert. Ett enkelt sätt för att få en bra överblick över sin privatekonomi är att göra ett preliminärt ”bokslut”. Provdeklarationer finns att göra exempelvis på Skatteverkets hemsida. Det är också viktigt att tänka på att vissa åtgärder måste till före årsskiftet för att de ska påverka ekonomin nästa år, säger Elisabeth Hedmark.
Tips och råd om hur du får mer pengar över i plånboken
• Många som sparar i aktier eller aktiefonder har under året fått se sitt sparkapital krympa. Tänk på att en kapitalförlust enbart är avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år. Du kan inte skjuta upp kvittningen till kommande år. Därför är det idé att kontrollera om du ska sälja något innan årsskiftet som har gått med vinst för att få kvitta fullt ut. Du kan inte kvitta aktieförlust mot vinst på bostad.
• Se över fördelning av räntor så ingen av makarna får kapitalunderskott som överstiger 100 000 kronor. Över den gränsen är avdragseffekten bara 21 procent i stället för 30. Kontrollera att banken har rätt fördelning på lån så får Skatteverket korrekta uppgifter i samband årsbeskedet. En förutsättning är att båda står för lånet.
• ROT-avdrag infördes från 8 december 2008. Det innebär att du kan få tillbaka 50 procent av ROT-arbeten exklusive materialkostnader men max 50 000 kronor per person och år.
• Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Högsta avdragsgilla belopp för privatpersoner är 12 000 kronor.
• Om du har jämkning se till att den är uppdaterad så att du slipper betala eventuell kvarskatt om jämkningen är för hög. Eller att du ligger ute med för mycket pengar om den är för låg.
• Ska du göra avdrag för hushållsnära tjänster och vill få pengarna innan midsommar måste skatteverket få in ansökan senast den 1 februari på särskild blankett nr: 4501 och som ska skickas till Skatteverket, 593 85 Västervik.

Ekonomiska förändringar 2009
Många inkomsttagare kommer att få mer i plånboken nästa år förutsatt att riksdagen klubbar igenom alla budgetförslagen. Det beror främst på tredje steget i jobbskatteavdraget. Tillsammans med räntesänkningar för de med bolån och lägre fastighetsskatt för småhusägare kan det bli mycket mer kvar per månad.
Ett tredje steg i jobbskatteavdraget innebär sänkt skatt med i genomsnitt 225 kronor per månad för alla som har inkomst av anställning och aktiv näringsverksamhet. Storleken på avdraget beror på inkomsten och procentuellt ger det mest till låginkomsttagare. Det tredje steget tillsammans med de övriga två kommer att ge de flesta av alla som arbetar heltid drygt 1 000 kronor mer i månaden.
Den nedre gränsen i den statliga skatteskalan höjs. Gränsen för att betala statlig inkomstskatt flyttas upp från 28 400 till 31 700 kronor i månadslön. Det innebär att personer med inkomst över 400 000 per år får reducerad statlig skatt med 3 620 kronor till följd av den höjda undre skiktgränsen 2009.
Avgiften till A-kassan sänks med 50 kronor per månad från och med juli 2009. Det ska bli enklare att bli medlem och dessutom räknas varje månad som två månader under nästa år för alla nya medlemmar. Det betyder att ersättning kan betalas ut redan efter sex månader istället för tolv.
Sänkt skatt för pensionärer med låg pension. För pensionär med garantipension med låg eller ingen inkomstpension sänks den årliga skatten med upp till 3 500 kronor. Dessutom kommer det särskilda bostadstillägget höjas från 1 januari 2009.
Jobbskatteavdrag för pensionärer ska förenklas. Förslaget är ett avdrag med 20 procent av arbetsinkomster upp till 100 000 och 5 procent på arbetsinkomster mellan 100 000 och 300 000 kronor.

Övriga förändringar
• Fribeloppet för att hyra ut en bostad i andra hand höjs från 4 000 till 12 000 kronor från 1 juli 2009.
• Gränsen för att dra av resekostnader kommer att höjas från 8 000 till 9 000 kronor per år.
• Skattereduktionen för hushållsnära tjänster ska förenklas från 1 juli 2009. (Källa: Länsförsäkringar)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!