Foto: Flickr

Män klantar sig mer än kvinnor

Personer som äger en Volvo är dubbelt så olycksbenägna som personer som äger en Ford. Och män råkar ut för fler vardagliga incidenter med bilen än kvinnor, som att tappa ett däck eller glömma att stänga ett fönster i biltvätten. Det visar en undersökning som Trygg-Hansa har gjort.

I undersökningen, där 320 bilägare fick svara på frågor om de någon gång råkat ut för olyckshändelser som att spilla mat eller dryck i sätet, att kräkas eller att någon stoppar saker i cd-spelaren så att den gått sönder, framkom det tydligt att Volvoägare tillhör de mest olycksdrabbade. 25 procent av dem som drabbats uppgav att de kör Volvo. På andra plats i den något nesliga ligan kom Ford, med 14 procent av de tillfrågade, följt av Saab (tio procent) och Volkswagen (nio procent).
Den vanligaste typen av olyckshändelse är enligt undersökningen att spilla mat eller dryck i sätet. Det hade drygt var femte bilist råkat ut för. Den näst vanligaste olyckshändelsen är att någon kräks i bilen (12,5 procent).
– Det kommer inte som en överraskning att många råkar ut små olyckshändelser i bilen. En olycka händer så lätt och kan hända alla, säger Pernilla Forsman, produktspecialist på motor hos Trygg-Hansa.

”Saker” i cd-spelaren
Förutom skillnader i bilmärken visade undersökningen att män är mer olycksbenägna än kvinnor. Tre gånger så många män jämfört med kvinnor har tappat ett däck eller glömt att stänga fönstret i samband med biltvätt. Dubbelt så många män som kvinnor har råkat ut för spilld mat eller dryck, att saker stoppats i cd-spelaren så att den slutat fungera eller att någon kräkts i bilen. Den enda kategorin av olyckshändelser som bara förekom bland kvinnor var att föda barn i bilen (av förklarliga skäl). (Källa: Trygg-Hansa)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!