Mysigt men inte helt ofarligt

Braskaminer blir allt vanligare runt om i de svenska hushållen. Det märks inte minst i försäljningsstatistik över kaminer och pellets men tyvärr också i brandstatistiken. En uppskattning från Länsförsäkringar visar att nästan var femte byggnadsbrand är relaterad till braskaminer. I småhus är motsvarande siffra uppemot 40 procent.

– I takt med att priserna på olja och elektricitet ökar, ökar samtidigt också husägarnas intresse för uppvärmning med braskaminer eller liknande typer av eldstäder. Genom att se över sin kamintillverkares drift- och underhållsinstruktioner nu inför eldningssäsongen när risken för bränder är stor, kan många olyckor undvikas helt, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne och fortsätter:
– Det är viktigt att alltid ha uppsikt över sin braskamin och verkligen låta elden vila lika länge som den har brunnit. Att dessutom sätta upp en eller gärna flera fungerande brandvarnare kan fungera som en billig livförsäkring.

Tips vid eldning i lokala eldstäder:
• Följ alltid kamintillverkarens drifts- och underhållsinstruktioner.
• Elda maximalt 2 – 4 kg ved vid varje eldning, uppskattningsvis 3-5 vedträn.
• Låt eldstaden vila lika länge som det har brunnit. Lokaleldstäder och skorstenar är inte konstruerade för konstant eldning.
• Ta hand om askan vid eldning i eldstad, lägg askan i plåthink med lock och förvara den utomhus.
• Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
• Se till så att brandvarnare, gärna flera, finns uppsatta och utspridda på samtliga våningsplan runt om i bostaden.
• Kontrollera med jämna mellanrum att batterierna i brandvarnarna är färska.
• Rengör brandvarnare regelbundet med dammsugare.
• En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.
(Källa: Länsförsäkringar)

ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!