Foto: SIBA

Miljövännerna blir fler

Varannan person anser sig vara miljö- och klimatvänlig, nästan lika många får dåligt samvete när de påverkar klimatet negativt och sex av tio anger att det är viktigt i den egna bekantskapskretsen att man tänker på sin påverkan på miljö och klimat. Dessa resultat har framkommit i undersökningar som Naturvårdsverket beställt.

Andelen svenskar som är beredda att minska sina egna utsläpp av växthusgaser har ökat under senare år. Nästan tre av fyra, 73 procent, tror att de själva kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet, en ökning från 68 procent år 2002. Det är Naturvårdsverket som beställt undersökningen inom ramen för sitt informationsuppdrag i klimatfrågan.
– Hela 96 procent att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, säger Kjell Andersson, enhetschef på Naturvårdsverket.

Klimatfrågan en snackis
En stor majoritet kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (79 procent) och köra bil på ett mer bränslesnålt sätt (68 procent), medan det är minst populärt att åka mer kollektivtrafik (46 procent) och köra bil mindre (45 procent).
– Klimatfrågan verkar ha blivit en ”snackis” och det är viktigt för många människor att betraktas som miljö- och klimatmedvetna, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare för Klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

Fler kör långsammare
Andelen som absolut kan tänka sig att sänka temperaturen inomhus har under den senaste femårsperioden ökat från 36 till 52 procent, medan andelen som absolut kan tänka sig att sänka elförbrukningen i hemmet ökat från 54 till 67 procent. Det har också blivit väsentligt mer populärt att köra bil långsammare (från 41 till 54 procent) och att köpa en mer miljövänlig bil (från 54 till 66 procent).
– Det finns en stor och växande beredskap bland allmänheten att reducera sina utsläpp av växthusgaser, säger Jessica Cederberg Wodmar. (Källa: Naturvårdsverket)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!