Viktigt äga sin bostad för att vara nöjd

Endast åtta procent av svenskarna har hittat sitt drömboende men det finns stora geografiska skillnader. Hur man bor har också betydelse – villaägarna är mest nöjda. Det visar en undersökning från Skandia Mäklarna som tillsammans med konsumentundersökningsföretaget Cint kartlagt hur svenskarna ser på sitt boende och bland annat ställt frågor om hur väl deras nuvarande bostad stämmer överens med deras drömboende.

Sammanlagt 1 025 svenskar i åldrarna 20-65 år, som äger sin bostad, har deltagit i undersökningen som genomfördes i slutet av april. Enligt undersökningen har mycket få svenskar, 8 procent, hittat sitt drömboende. Mest nöjda är de som bor i följande två regioner: övre Norrland samt Småland med Öland och Gotland. Där uppger 12 procent att de har hittat sitt drömboende. I Stockholm har endast 4 procent hittat sin drömbostad.

Missnöjda i procent
De som är mest missnöjda bor i östra Mellansverige. 16 procent uppger att det nuvarande boende stämmer mycket lite eller lite överens med deras drömboende. Undersökningen visar också skillnader mellan bostadsrättsägare och villaägare. Bostadsrättsägarna är betydligt mer missnöjda med sitt boende än villaägarna. 22 procent av bostadsrättsägarna uppger att deras nuvarande boende stämmer mycket lite eller lite överens med deras drömboende. Det kan jämföras med villaägarna, där endast 6 procent är missnöjda.
På frågan varför man har valt att äga sitt boende är den främsta orsaken att kunna påverka sitt boende. Få ser sitt bostadsägande som en kortsiktig investering.

Viktigaste parametrar för att äga sin bostad:
• Vill kunna påverka mitt boende
• Långsiktig investering och betalar till mig själv
• Vill bestämma i vilket område jag vill bo
• Vill efterlämna något till min familj
• Svårt att få tag på hyresrätter
• Kortsiktig investering

(Källa: Skandia Mäklarna)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!