Klassikern: CCTV-huset i Peking

Den kinesiska televisionens nya huvudkvarter väntas stå klart i december i år men är redan innan färdigställandet en av de mest spektakulära byggnader världen skådat – och en modern klassiker.

Byggnadens fullständiga namn, på engelska, är China Central Television Headquarters Building & Cultural Centre. CCTV-huset består av två lutande byggnader ihopväxta på toppen, CCTV-byggnaden och Television Cultural Centre (TVCC). Varje del är 50 våningar hög och då tillkommer överdelen med 13 våningar.
Byggnaden når 234 meter över marken och lokalytorna är hela 450 000 m². Här finns plats för administration, tv-studios och programproduktion. Tanken är att det från byggnaden i framtiden ska sändas över 200 kanaler att jämföra med dagens tretton. TVCC-delen rymmer även hotell, teater och lokaler för utställningar.
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!