Bilar från A till Ö: Carlton kunde ha blivit första kiwibilen

Från norra till södra halvklotet och sedan tillbaka igen. England och Nya Zeeland turades artigt om att använda namnet Carlton på sina bilar.

En karl kan kallas Karl. Och även om ordet ”karl” och namnet ”Karl” nuförtiden uttalas olika har de samma ursprung. Namnet Karl betyder som bekant ”fri man” (något som brukar vara bekant åtminstone för dem som heter Karl). Detta är också betydelsen hos den forntida tyska motsvarigheten till ordet (som också var ett förnamn). Epitetet innebar alltså att mannen i fråga inte var träl, vilket förstås var viktigt. Men att en medeltidsmänniska inte var träl innebar ingalunda att hon tillhörde de rika och mäktiga. Nej, det verkar snarare som om varianter av det gamla tyska ordet ofta hade betydelser som ”fri man av låg klass” eller ”bonde”.
Från forntyskan lånades namnet till latinet, där det blev Carolus. Från latinet spred det sig sedan till bland annat spanska (Carlos), italienska (Carlo) samt franska och engelska (Charles).

Kungliga karlar
Med tiden verkar betydelsen ”fri man av låg klass” ha tappats bort, ty efter utflykten till latinet kom namnet – i olika former – att bäras av ett icke obetydligt antal europeiska kungar. Och när sedan allmogen ånyo började använda namnet var det knappast för att påminna omgivningen om att familjens nyfödda son skulle komma att bli en fri man av låg klass utan snarare för att namnet lät kungligt och fint.
I det engelska namnet Carlton kommer förleden från det germanska ordet för fri man, medan ton-delen är släkt med fornsvenskans ”tun”. Det engelska namnet Carlton kan således sägas betyda ungefär ”fri mans boplats”.
Ortnamn blir ofta efternamn. Så även Carlton. Namnet Carlton används dessutom som förnamn i engelskspråkiga länder. Och som bilnamn – flera bilmärken har hetat så. I den brittiska staden Coventry började man år 1901 bygga en bil som kallades Carlton. Den tillverkades av företaget Carlton Motor Co., som sannolikt grundats av en eller flera personer vars efternamn var Carlton. Tillverkningen av Carlton-bilen pågick troligen inte mer än ett eller två år, men företaget fanns kvar till åtminstone 1906.
Nästa Carlton-bil (som vi känner till) dök upp i Nya Zeeland. Men även där, på andra sidan jordklotet, fanns en Coventry-koppling. Mannen bakom den nyzeeländska Carlton-bilen, John Birch (1867–1945), föddes nämligen i engelska Coventry och fick där både sin mekanikerutbildning och sin första anställning inom fordonsindustrin. År 1905 emigrerade han till Nya Zeeland och 1912 började Birch bygga det som kan ha varit den första bensindrivna bil som tillverkats i landet. Birchs första bilar fick namnet Marlborough – troligen för att de byggdes i regionen Marlborough.

Nostalgiskt namnval?
På 1920-talet flyttade Birch till staden Gisborne i regionen Gisborne, men de bilar han byggde där fick inte namnet Gisborne utan Carlton. Varför Birch valde detta namn är okänt. Kanske finansierades företaget av en person som hette Carlton? Eller kanske lånade Birch bara namnet från det bilmärke som byggts i hans hemstad strax innan han lämnade England?
Birch byggde sina bilar för hand. Varje exemplar tog lång tid att bygga men höll hög kvalitet. Birchs tanke var troligen hela tiden att hans prototyper skulle serietillverkas. När den sista Carlton-modellen kom 1928 hoppades han ännu på detta, men finansiärer stod inte att finna. Och 1929 kom den stora lågkonjunkturen och satte definitivt P för det som kunde ha blivit Nya Zeelands första massproducerade bilmärke.
Femtio år senare var namnet Carlton tillbaka i England. År 1978 började brittiska bilmärket Vauxhall använda namnet på sin version av den bilmodell som på det europeiska fastlandet kallades Opel Rekord respektive Opel Omega. 1990 lanserade dessutom Vauxhall och Opel tillsammans med brittiska sportbilstillverkaren Lotus en muskelbilsvariant av Carlton/Omega. Den såldes i Storbritannien som Lotus Carlton. I mitten av 90-talet hade Vauxhall slutat använda namnet Carlton på både beskedliga och brutala bilar. Men namnet höll sig ändå kvar i den brittiska bilvärlden under ytterligare några år.
I början av 80-talet hade nämligen företaget Carlton Mouldings (på svenska ungefär ”Carltons gjuteri”) börjat bygga så kallade kit cars (”byggsatsbilar”) med karosser av glasfiberarmerad plast (vilket alltså var det material varmed det göts i gjuteriet). Delar från bland annat Ford, Vauxhall och Volvo kombinerades med karosser från företagets gjutformar. Carlton-gjuteriet ljöt döden i början av 2000-talet. Nästa gång namnet dyker upp i bilsammanhang borde alltså vara någon gång i mitten av detta sekel. Och då troligen i Nya Zeeland.

Fler Artiklar
Klicka och läs!