Foto: Volvo Cars

Bilar från A till Ö: Carioca – på bio från Rio

År 1935 presenterades en volvomodell som på flera sätt innebar ett nytänkande för det svenska biltillverkningsföretaget. Bilens modellbeteckning, PV36, bröt mönstret från tidigare Volvomodeller, det vill säga ett tresiffrigt tal där första siffran angav antalet cylindrar i motorn, andra siffran antalet sittplatser i bilen och tredje siffran angav ordningsnumret på den aktuella versionen av modellen. Men det var inte bara modellbeteckningen som representerade något nytt. Även formgivningen var revolutionerande.

På bilutställningen i New York 1934 hade de amerikanska biltillverkarna Chrysler och De Soto presenterat en ny bilmodell som de hade utvecklat tillsammans. Den kallades Airflow (ett engelskt ord som betyder ”luftflöde”) eftersom den formgivits för att flödet av luft längs karossen skulle gå så lätt som möjligt. PV36 har kallats ”Airflow-kopia” och man kan inte förneka att de båda bilarna liknar varandra, även om Volvo förstås förnekar att PV 36 skulle vara en efterapning. Volvo påpekar att PV36 kom mindre än ett år efter Airflow och att det skulle ha varit omöjligt att rita, konstruera och tillverka en ny bilmodell på så kort tid.

Bil från framtiden
Samma år som Airflow kom hade ett annat amerikanskt bilmärke, Hupmobile, presenterat en bilmodell som skulle föreställa aerodynamisk: Aerodynamic. Per-Börje Elg skriver i sin bok Bilens århundrade – design, historik & nostalgi att Aerodynamic kan ha varit en nog så viktig inspirationskälla för Ivan Örnberg, som ritade PV36. Örnberg hade nämligen arbetat hos Hupmobile innan han började arbeta för Volvo. Även detta tillbakavisas av Volvo, som påpekar att Örnberg lämnade Hupmobile redan 1931, och så tidigt lär det inte ha funnits några ritningar på Aerodynamic. Hur som helst, PV36-designen ansågs vara djärv och modern, till och med riktigt snygg. Volvos marknadsförare ville att man skulle se PV36 som framtidens vagn, och det var detta som låg bakom modellbeteckningen. Bokstäverna PV betydde som tidigare ”personvagn”, men talet 36 skulle få 1935 års bilköpare att uppfatta detta som en bil från framtiden – att 1936 års modell kom redan 1935.
Tyvärr var också bilens pris ett rejält kliv in i framtiden jämfört med vad tidigare volvomodeller kostat och detta torde ha varit en starkt bidragande orsak till att försäljningen av framtidsbilen gick trögt. Året efter lanseringen sänktes priset rejält, men kundtillströmningen uteblev. Och inte blev det väl bättre av att namnet utgjordes av ett årtal som säkert lät lockande 1935 och möjligen 1936, men inte alls lika spännande 1937 eller 1938 (det år då Volvo äntligen blev av med de sista av de 500 bilar som tillverkats).

Sydamerikanskt smeknamn
Även om den officiella modellbeteckningen var PV36 är det sannolikt att du som läser detta känner bilen inte i första hand som PV36 utan som Carioca, vilket blev dess smeknamn. Carioca är dels en informell benämning på en person som är född och uppvuxen i den brasilianska staden Rio de Janeiro, dels en benämning på sådant som över huvud taget har med Rio de Janeiro att göra. Carioca är också en bäck som har sina källflöden i Tijuca, en nationalpark som ligger inne i Rio de Janeiro. Från bergen i Tijuca rinner bäcken genom favelan (slumområdet) Guararapes och rikemansreservatet Cosme Velho, allt under överinseende av Kristusstatyn på toppen av berget Corcovado. Bäckens namn kommer troligen från språket tupí, som talades av urbefolkningen tupifolket. Ordet kara’i oka verkar ha betytt ungefär ”carijós hus” (carijó var den urbefolkningsstam som bodde i bäckens dalgång).
Carioca var också en sång som skrevs för filmen Flyg med till Rio! (Flying Down to Rio) som hade premiär 1933 (sången blev för övrigt nominerad till en Oscar för bästa filmmusik). Carioca kallades dessutom det dansnummer som Fred Astaire och Ginger Rogers i filmen utförde tillsammans till tonerna av sången.
Eftersom filmen, sången och dansen var populära strax innan PV36 lanserades har den gängse uppfattningen varit att bilens smeknamn kommer från filmmusiken och den dans som förekommer i filmen. Enligt Volvo finns det dock en annan förklaring, nämligen att smeknamnet skulle vara lanserat av Volvo självt och att det skulle syfta mer på Rio-bor än på dansen. Volvo hade några år tidigare börjat exportera bilar till Brasilien och kanske trodde företaget att en inställsam brasiliansk blinkning i form av smeknamnet Carioca skulle leda till fler sålda bilar i landet.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!