Bilar från A till Ö: Carens – för renässansresenären

Ordet carens betyder bland annat ”hållande sig fjärran ifrån”. Men denna betydelse håller sig bilmodellen Carens fjärran ifrån. Bilens namn betyder något helt annat.

Carens är en bilmodell från den sydkoreanska biltillverkaren Kia. Enligt Kias engelskspråkiga informationsmaterial är bilen en ”compact MPV”. Förkortningen MPV står för det engelska begreppet multi-purpose vehicle (på svenska ungefär ”fordon med många användningsområden”) och ordet compact betyder helt enkelt ”kompakt”.
En MPV är en typ av bil vars inredning ska kunna ändras efter behov, till exempel för att ta med fler passagerare än en vanlig personbil, för att transportera stora mängder bagage eller för att kunna ta med några passagerare och all deras packning. Denna flexibilitet brukar MPV-tillverkarna åstadkomma genom att göra ett eller flera passagerarsäten löstagbara. För att kunna frakta fler passagerare än en vanlig personbil krävs förstås fler sätesrader än två och för att dessa sätesrader ska få plats utan att bilen blir mycket lång brukar en MPV vara ”byggd på höjden” i stället för ”på längden”. Att en bil är en ”compact MPV” – som Kia Carens – innebär att den är medelstor. Den är alltså större än en mini-MPV och mindre än en stor MPV.
Enligt svenska Kia (Kia Motors Sweden AB) är Carens en ”multikombi”, vilket verkar vara Kias eget sätt att översätta multi-purpose vehicle eller compact multi-purpose vehicle.

Slipper spill?
Det latinska ordet carens är presensparticipformen av carere, som betyder bland annat ”sakna”, ”nödgas umbära”, ”vara utan”, ”lida brist på”, ”neka sig”, ”hålla sig fjärran ifrån”, ”hålla sig undan från”, ”avhålla sig från”, ”reda sig utan”, ”ej göra bruk av”, ”slippa”, ”vara fri från” eller ”undvika”. I sin presensparticipform ingår ordet i uttryck som carens viribus (”kraftlös”) eller carens labe (”fläckfri”). En kraftlös bil känns väl inte så lockande, men en fläckfri bil låter ju verkligen som något att drömma om – i synnerhet som Kia i sin marknadsföring framhåller hur fiffigt det är att barnen i baksätena har var sitt litet uppfällbart bord för mat och dryck.
Apropå mat och marknadsföring bör kanske biltillverkarna vara glada för att reklambyråernas oftast avhåller sig från att återanvända sina egna formuleringar när de ska skapa en ny marknadsföringskampanj. Det skulle nämligen kunna bli så fel. En livsmedelsproducent som ville sälja färdiga pastasåser lät för några år sedan göra tv-reklamfilmer i vilka dockor med låtsasitaliensk brytning frågade tittaren: ”Vilken dag är din Dolmio-dag?” Lyckligtvis kopierades inte copy-konceptet av den copywriter som fått i uppdrag att marknadsföra det sydkoreanska bilmärket Kias modeller i Sverige. Av någon anledning skulle det nämligen inte låta lika bra om en bilkörande docka fick för sig att fråga tv-tittaren: ”Vilken dag är din Carens-dag?”

Slät och tilldragande
Namnet på Kia-modellen har nämligen inget med det svenska sjukförsäkringssystemet att göra. Det svenska ordet ”karens” kommer från latinets carens (en karensdag är en dag då man nödgas umbära lönen). Men Kias Carens har inte fått sitt namn från det latinska ordet. Modellnamnet är enligt Kia hämtat från orden car (engelska för ”bil”) och renaissance (engelska för ”renässans”). Ordet renässans betyder ordagrant ”pånyttfödelse”, men är också en historisk epok samt en benämning på en stilriktning inom konst, litteratur och musik.
Jag har frågat David Lilja, press- och kommunikationschef på Kia Motors Sweden AB, vilken av betydelserna som avses när det gäller Carens. Är modellen en pånyttfödelse för Kia eller är det bilens formgivning som knyter an till renässansens stil? Han har haft vänligheten att gå igenom Kias dokumentation om namnet men har tyvärr inte funnit svaren på mina frågor. En liten ledtråd finns dock i biltillverkarens marknadsföringsmaterial. Kia skriver: ”Den tredje generationens Carens är slätare och mer tilldragande än någonsin, vilket gör namnet än lämpligare för modellen.” Resonemanget tyder på att det alltså är renässansens estetiska ideal som Kia anser sig uppfylla.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!