Bilar från A till Ö: CAR betydde inte bara bil

Car betyder bil och flera bilar har burit namnet CAR. Men CAR betydde inte alltid car.

Det vanligaste ordet för ”bil” i brittisk engelska, car, kommer från de latinska orden carrum och carrus, som båda betyder ”fyrhjulig vagn” eller ”kärra” (de svenska orden ”kärra”, ”karriär” och ”kaross” har för övrigt samma ursprung). Under flera hundra år syftade ordet car på en vagn som drogs av människor eller djur. Men när järnvägarna gjort entré i England fick ordet en delvis ny betydelse. Car kom då nämligen också att beteckna en vagn som drogs av ett lokomotiv.
Sjuttio år senare började vagnar med motorer att användas på vägar. Benämningen motor car (”motorvagn”) började då användas om dessa vagnar. Så småningom föll förleden bort så att car kom att bli det mest etablerade engelska ordet för ”bil” (jämför med ordet ”automobil” som i svenska och några andra nordiska språk kom att bli bara ”bil”). Det första belägget för användande av ordet car i betydelsen ”bil” är från 1895.

Byggde båtar, bilar och bussar
Några år senare, 1905, kom det italienska bilmärket CAR. Bokstäverna CAR var en förkortning av företagsnamnet Cantieri Automobilistici Riuniti (på svenska ungefär ”förenade automobilbyggena”). Bilen byggdes i Palermo och marknadsfördes som ”det framstående sicilianska märket”. Företaget förefaller ha börjat sin verksamhet med att bygga båtar och båtmotorer för att sedan alltmer gå över till bil- och bussbyggande.
Att Cantieri Automobilistici Riuniti förkortas CAR är ju inte så konstigt. Men man kan inte låta bli att undra om företagsnamnet konstruerades just för att bilda en akronym (förkortning bestående av första bokstaven i respektive ord) som samtidigt utgjorde det nya, fräcka, engelska ord som några år tidigare börjat betyda ”bil”. Tidssambandet talar kanske för denna hypotes, men jag tror trots allt inte att det var så företagets grundare tänkte. Nuförtiden är såväl svenskan som andra språk snabba att ta till sig influenser från engelska, men i början av 1900-talet hade det engelska språket inte alls samma genomslag i olika europeiska länder. Det är mycket möjligt att de som gav företaget dess namn kände till det engelska ordet ”car” (i synnerhet som latinets vagnvokabulär naturligtvis satt spår även i italienska, exempelvis i form av ordet carro). Men de som bestämde företagets och bilmärkets namn lär knappast ha betraktat den genomsnittliga italienska bilköparen som tillräckligt väl bevandrad i engelska för att göra kopplingen mellan CAR och car.
Inte heller den andra italienska CAR-bilen verkar ha fått sitt namn arrangerat för att utläsas som ett engelskt ord. I likhet med CAR nummer 1 var den andra CAR:ens namn en förkortning av en firma – i detta fall Costruzioni Automobili Riuniti (”förenade automobilkonstruktioner”). Om fabriksnamnet fabricerats för att få en särskild förkortning är det troligare att fabrikörerna försökte åstadkomma ett släktskap med det franska bilmärket G.A.R., vars Bugatti-liknande minibilar italienska C.A.R. licenstillverkade i Milano från 1927 till 1929. Namnet G.A.R. är för övrigt – trots skrivsättet med versaler och punkter – inte någon akronym utan är helt enkelt de tre första bokstäverna i företagsgrundaren J. Gardahauts efternamn.

Pengabrist satte punkt
De båda italienska CAR:arna skrivs genomgående med versaler, men vacklar i övrigt mellan skrivsätten CAR och C.A.R., alltså med och utan punkter. Ytterligare en variant på interpunktion hittar vi hos det grekiska bilmärket C.AR, som grundades av Konstantinos Argyriadis. I detta namn står bokstaven C för Constantinos (engelsk transkription av namnet Konstantinos) medan ”AR” utgör de båda första bokstäverna i efternamnet. Argyriadis arbetade med att förbättra fordonsteknik och kom med flera bilprototyper. Tyvärr ledde inte någon av dem till serietillverkning och C.AR-projektet slutade i ekonomisk katastrof för Argyriadis.
En CAR som utan tvekan fick sitt namn för att det skulle kunna utläsas som ordet car är det brittiska bilmärke som byggdes i Bridlington i Yorkshire under åren 1983 och 1984. Visserligen utgjorde bokstäverna CAR även i detta fall en förkortning av ett företagsnamn, nämligen Classic Automotive Reproductions (”klassiska bilreproduktioner”), men det är uppenbart att företagsnamnet fixats ihop för att få fram förkortningen CAR. Detta innebär dock inte att namnet var nonsens. Namnet beskrev mycket bra vad som karakteriserade CAR – ett företag som byggde kopior av klassiska bilmodeller enligt önskemål från förmögna kunder.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!