Bilar från A till Ö: Camry – kejsarkronan

De flesta av oss har väl gjort den smärtsamma upptäckten att antalet kronor är begränsat. Biltillverkaren Toyota har dock kommit på ett sätt att få kronorna att räcka längre: man översätter dem till olika språk.

Denna text är skriven med latinska bokstäver. Om man i denna text skulle vilja berätta vad något heter på olika språk så går det därför förhållandevis lätt om språken i fråga har uppstått i västra och centrala Europa, eftersom dessa språk använder olika varianter av det latinska alfabetet. I vissa fall kan man dock behöva lägga till bokstäver som saknas i det svenska alfabetet, till exempel tyskans Ü, isländskans Þ eller tjeckiskans Ž.
Betydligt svårare blir det om språket i fråga har andra skrivtecken, vilket är fallet med exempelvis ryska, arabiska och hebreiska. Man måste då bestämma sig för om man med de latinska bokstäverna ska försöka beskriva hur ordet uttalas på det främmande språket (transkription) eller om man ska försöka återge hur det skrivs (translitteration). Om målet är att visa hur ordet skrivs så uppkommer ytterligare problem: det främmande skriftspråket utgörs inte av latinska bokstäver som någon på pin kiv ändrat utseende på, utan har ofta bokstäver som inte alls finns i det latinska alfabetet (och vice versa).

Skilda sje-ljud
Dessutom kan olika språk, som alla använder det latinska alfabetet, ha olika sätt att ”översätta” de främmande bokstäverna. En och samma ryska bokstav skrivs exempelvis med sj på svenska, sh på engelska, sch på tyska, ch på franska och med š på tjeckiska. Och ännu svårare blir det om det främmande skriftspråket inte består av bokstäver (på det sätt som vi menar med bokstäver) utan av så kallade logogram, som i exempelvis kinesiska och japanska.
Ett japanskt ord kan således skrivas på olika sätt beroende på om man försöker återge uttalet eller vilka logogram ordet skrivs med. Och dessutom kan stavningen bli olika beroende på vilket språk som det japanska ordet ska transkriberas respektive translittereras till.
Den japanska biltillverkaren Toyotas modellbeteckning Camry är ett exempel på denna mångfald av möjliga skrivsätt. Enligt Toyota kommer namnet från ett japanskt ord (eller möjligen flera ord) som betyder ”krona”. De gängse sätten att translitterera detta eller dessa ord verkar vara kanmuri, kan-muri eller kamuri. Men det är inte hur ordet eller orden stavas på japanska som Toyota vill förmedla, utan hur företaget anser att modellnamnet bör uttalas. Namnet ”Camry” kan således betraktas som en liten lektion – avsedd för engelsktalande – i japanskt uttal.

Kronologisk ordning
Toyota använde namnet Camry för första gången 1980. Men det var inte första gången bilmärket använde varianter av ord som betyder ”krona” som modellnamn (även om det möjligen var första gången företaget på den internationella marknaden använde det japanska ordet med engelsk uttalsangivelse). Modellnamnet Camry myntades nämligen för att passa in i ett etablerat namngivningssystem. Detta system startade 1955 med modellen Crown, fortsatte 1957 med Corona och 1966 med Corolla. Det engelska ordet crown betyder ”krona”. Både det engelska och det svenska ordet kommer från det latinska ordet corona, som betyder bland annat ”krans”, ”krets”, ”kedja”, ”halo” eller ”krona”. Ordet corona kommer från forngrekiskans koronè, som betydde bland annat ”krans”. Latinets corolla är diminutivformen av corona och betyder således bland annat ”liten krona”. En exportversion av Toyota Corona bar namnet Tiara, som ju också är en sorts krona. Och en version av Camry kallades på vissa marknader – bland annat i Australien – Atara, vilket är ett hebreiskt ord som betyder – ja, du gissade rätt – ”krona” (ordet används bland annat på flera ställen i judendomens heliga skrift Tanak).
Men Toyota har inte begränsat sig till att bara översätta och transkribera olika ord som betyder ”krona”. Bilmärket från den uppgående solens kejsardöme har också andra regalier i sin verktygslåda. En Camry-version som såldes på den japanska marknaden kallades Scepter, vilket är den amerikanska stavningen av det engelska ordet sceptre, som betyder ”spira”.
Bland märkets monarkimodeller finns även minibussen Regius. Det latinska ordet ”regius” betyder nämligen bland annat ”kunglig”.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!