Foto: OKQ8

Snåla bilar ökar

Det säljs allt fler bränslesnåla bilar. Försäljningen av bilar med lägre koldioxidutsläpp tredubblats under årets tre första månader. Tillsammans med en ökad andel övriga miljöbilar fortsätter därmed den svenska bilparken sin framgångsrika miljöanpassning.

Nyregistreringarna av bränslesnåla bensin- och dieselbilar ökar kraftigt. Största ökningen noteras för personbilar med koldioxidutsläpp på max 120 gram per km. Nyregistreringarna under första kvartalet i år var runt 3 000 fordon. Det är en ökning med hela 194 procent, vilket innebär en tredubbling jämfört med samma period förra året.
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp på högst 140 gram per km ökade med 110 procent. Andelen av de totala nyregistreringarna för bilar med max 140 g/km CO2-utsläpp ökade från 4 procent januari-mars förra året, till 8,6 procent januari-mars i år.

Fortsatt miljöanpassning
– Koldioxidutsläppen från nya bilar sjunker nu kraftigt, säger Bertil Moldén, vd för
BIL Sweden. Anledningen är inte bara att försäljningen av hybridbilar och bilar som drivs med alternativa drivmedel har ökat, utan att även vanliga dieselbilar och också de särskilt bränslesnåla bensin- och dieselbilarna säljer bra.
– Miljöbilspremien kommer dessutom med all säkerhet att förstärka utvecklingen mot lägre koldioxidutsläpp från nya bilar, konstaterar vidare Bertil Moldén. Det kommer att betyda mycket för den fortsatta miljöanpassningen av den svenska bilparken. (Källa: BIL Sweden)
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!